Yrkes-sfi i Skåne – en snabbare väg till yrkeslivet och svenska språket

Yrkes-sfi i Skåne är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Utbildningen är gratis för eleven och betalas av hemkommunen/Arbetsförmedlingen.

Målet är att förkorta vägen mot arbete och egenförsörjning.

Translate the content to your language here