Yrkes-sfi i Skåne – en snabbare väg till yrkeslivet och svenska språket

Yrkes-sfi i Skåne är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Utbildningen är gratis för eleven och betalas av hemkommunen/Arbetsförmedlingen.

Målet är att förkorta vägen mot arbete och egenförsörjning.

 

Translate the content to your language here

Nyheter

Yrkes-sfi för bussförare i media

Rubriken lyder: ”Företagen skriker efter bussförare – här kombineras utbildningen med sfi” när Ystad Allehanda skriver om Yrkes-sfi för bussförare. Karin Zetterlund skriver om att yrkes-sfi för bussförare leder till arbete och hjälper eleverna att snabbt lära sig svenska. Våran utvärderingen av yrkes-sfi för bussförare visar samma resultat.

Stöd till kommuner och ett varierande elevunderlag

Stöd till och kommunikation med kommunerna var en av de frågor som diskuterades på både referensgruppsmötet den 14 februari och arbetsgruppsmötet den 19 februari. Dessutom diskuterades problem och lösningar på det varierande elevunderlaget inom Yrkes-Sfi i Skåne. Den återkommande frågan om bristen på Sfi-lärare lyftes också under mötena, tillsammans med många andra aktuella frågor.

Utveckling, kommunikation och lärarbrist

Bristen på Sfi lärare, utveckling och kommunikation till de sökande var några av de många frågor som diskuterades både på nätverket för studie och yrkesvägledare den 22 januari samt på nätverksmötet för Af-kontaktperson 23 januari.

Möte med utbildningsanordnare-nätverket

Nätverket för utbildningsanordnare träffades den 15e november i Kommunförbundet Skånes lokaler i Lund för att diskutera aktuella frågor inom samarbetet. Bland annat diskuterades dagens utbildningsutbud och de utbildningar som planeras att ges i framtiden. Mirlinda

SYA-nätverket träffades för att diskutera Yrkes-sfi i Skåne

Den 15e november träffades studievägledare inom Yrkes-Sfi i Skåne på Grand hotell i Lund för att diskutera hur samarbetet kan utvecklas för att flyta på ännu bättre. Bland annat presenterade representanter från bussförarutbildningen i Sjöbo

Referensgruppsmöte

Den 3 oktober 2017 på Grand hotell i Lund träffades referensgruppen för Yrkes-sfi i Skåne, som består av representanter från bland annat sektionschef Arbetsförmedlingen, rektorer vuxenutbildning och rektor från Folkhögskola. Tillsammans diskuterade deltagarna på vilka

Yrkes-sfi i Skåne bjöd in till träff med folkhögskolorna

Tisdagen den 19e november bjöd Yrkes-sfi i Skåne in till en träff med folkhögskolor i Skåne för att undersöka intresset till ett samarbete kring start av yrkes-sfi utbildningar. Under träffen utbyttes erfarenheter av tidigare samarbeten

Fler nyheter