Yrkes-sfi i Skåne – en snabbare väg till yrkeslivet och svenska språket

Yrkes-sfi i Skåne är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket.

Målet är att förkorta vägen mot arbete och egenförsörjning.

Sökbara utbildningar

Yrkes-SFI bussförare, Sjöbo. Utbildningen startar 26 juni 2023. Ansökan är öppen till och med 19 maj.

Yrkes-SFI inriktning vård och omsorg, Ystad. Utbildningen startar 18 september 2023. Ansökan är öppen till och med 1 maj.

Om du vill söka en utbildning

För att du ska kunna börja en utbildning måste din hemkommun säga ja till att du får börja.

Så kontakta alltid Sfi/Komvux i din hemkommun innan du söker en utbildning.

Om du sökt en utbildning inom Yrkes-sfi i Skåne

Har du frågor kring din ansökan kontakta då Sfi/Komvux i din hemkommun. Det är Sfi/Komvux i kommunen där du bor som sköter din ansökan.

Här finner du kontaktuppgifter till din hemkommun

Information – Skyddad identitet

Om du har skyddad identitet ska du inte ansöka om våra utbildningar här på hemsidan. Kontakta istället SFI/Vuxenutbildningen i din hemkommun så kan de hjälpa dig med din ansökan. Du hittar kontaktuppgifter under fliken ”Kontakt till SFI/Vuxenutbildning i Skånes kommuner” ovan.

 

Translate the content to your language here