Yrkes-sfi i Skåne – en snabbare väg till yrkeslivet och svenska språket

Yrkes-sfi i Skåne är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket.

Målet är att förkorta vägen mot arbete och egenförsörjning.

Sökbara utbildningar

Yrkes-sfi inriktning servering, barista och barteknik med integrerad sfi. Kombinationsutbildning med stödjande insatser, Malmö. Utbildningen startar 29 januari 2024. Ansökan är öppen 1 oktober – 10 december.

Yrkes-sfi inriktning mot mat och butik, delikatess och catering och integrerad sfi – kombinationsutbildning med stödjande insatser, Malmö. Ansökan är öppen 1 oktober – 30 november.

Om du vill söka en utbildning

För att du ska kunna börja en utbildning måste din hemkommun säga ja till att du får börja.

Så kontakta alltid Sfi/Komvux i din hemkommun innan du söker en utbildning.

Om du sökt en utbildning inom Yrkes-sfi i Skåne

Har du frågor kring din ansökan kontakta då Sfi/Komvux i din hemkommun. Det är Sfi/Komvux i kommunen där du bor som sköter din ansökan.

Här finner du kontaktuppgifter till din hemkommun

Information – Skyddad identitet

Om du har skyddad identitet ska du inte ansöka om våra utbildningar här på hemsidan. Kontakta istället SFI/Vuxenutbildningen i din hemkommun så kan de hjälpa dig med din ansökan. Du hittar kontaktuppgifter under fliken ”Kontakt till SFI/Vuxenutbildning i Skånes kommuner” ovan.

 

Translate the content to your language here