Yrkes-sfi i Skåne – en snabbare väg till yrkeslivet och svenska språket

Yrkes-sfi i Skåne är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket.

Målet är att förkorta vägen mot arbete och egenförsörjning.

Sökbara utbildningar

Yrkes-SFI inriktning städ och frukostvärd på hotell, Malmö. Utbildningen startar 21 augusti 2023. Ansökan är öppen till och med 9 juni.
Yrkes-SFI inriktning Lokalvård, Malmö. Utbildningen startar 21 augusti 2023. Ansökan är öppen till och med 9 juni.

Yrkespaket Försäljning och service – (Burlöv/Kävlinge). Utbildningen startar 21 augusti 2023. Ansökan är öppen till 11 juni 2023.

Om du vill söka en utbildning

För att du ska kunna börja en utbildning måste din hemkommun säga ja till att du får börja.

Så kontakta alltid Sfi/Komvux i din hemkommun innan du söker en utbildning.

Om du sökt en utbildning inom Yrkes-sfi i Skåne

Har du frågor kring din ansökan kontakta då Sfi/Komvux i din hemkommun. Det är Sfi/Komvux i kommunen där du bor som sköter din ansökan.

Här finner du kontaktuppgifter till din hemkommun

Information – Skyddad identitet

Om du har skyddad identitet ska du inte ansöka om våra utbildningar här på hemsidan. Kontakta istället SFI/Vuxenutbildningen i din hemkommun så kan de hjälpa dig med din ansökan. Du hittar kontaktuppgifter under fliken ”Kontakt till SFI/Vuxenutbildning i Skånes kommuner” ovan.

 

Translate the content to your language here