Checklista för hantering av ansökningar i portalen

 


1. Kontaktperson informerar ansvarig handläggare.

2. Kontaktperson meddelar kommunens beslut och ber ansvarig handläggare göra en arbetsmarknadspolitisk bedömning och återkopplar sitt beslut till kontaktperson.

3. Kontaktperson lägger in handläggarens beslut i portalen.

4. Skolan kallar till:
-informationsmöte
-gör urval
-noterar sitt beslut i portalen
Kontaktperson får ett mail med information om skolans beslut. Kontaktperson återkopplar till ansvarig handläggare.

OBS! Behandlingstid för ansökan kan variera mellan 2-4 veckor (totalt kommun och Af)

Senast uppdaterad: