Referensgruppsmöte

Den 3 oktober 2017 på Grand hotell i Lund träffades referensgruppen för Yrkes-sfi i Skåne, som består av representanter från bland annat sektionschef Arbetsförmedlingen, rektorer vuxenutbildning och rektor från Folkhögskola. Tillsammans diskuterade deltagarna på vilka