Arkiv: februari, 2018

Stöd till kommuner och ett varierande elevunderlag

I februari 2018 hade både referensgruppen och arbetsgruppen inom Yrkes-Sfi i Skåne möte. I detta nyhetsinlägg kan du läsa mer om några av de frågor som diskuterades under mötena. Se här för mer information om

Publicerad: 21 februari, 2018

Läs mer

Utveckling, kommunikation och lärarbrist

Det råder idag brist på Sfi lärare i hela Sverige och detta drabbar även Yrkes-Sfi i Skåne. På grund av lärarbristen har ett flertal planerade utbildningar inte kunnat erbjuda Sfi och yrkesdelen på samma plats.

Publicerad: 13 februari, 2018

Läs mer