Kategori: Nyheter

Yrkes-sfi för bussförare i media

På tisdagen den 24 april 2018 publicerade Ystad Allehanda en artikel skriven av Karin Zetterlund om Yrkes-sfi för bussförare. Utbildningen är en del av Yrkes-sfi i Skåne. I artikeln går det att läsa om hur

Stöd till kommuner och ett varierande elevunderlag

I februari 2018 hade både referensgruppen och arbetsgruppen inom Yrkes-Sfi i Skåne möte. I detta nyhetsinlägg kan du läsa mer om några av de frågor som diskuterades under mötena. Se här för mer information om

Publicerad: 21 februari, 2018

Läs mer

Utveckling, kommunikation och lärarbrist

Det råder idag brist på Sfi lärare i hela Sverige och detta drabbar även Yrkes-Sfi i Skåne. På grund av lärarbristen har ett flertal planerade utbildningar inte kunnat erbjuda Sfi och yrkesdelen på samma plats.

Publicerad: 13 februari, 2018

Läs mer

Möte med utbildningsanordnare-nätverket

Nätverket för utbildningsanordnare träffades den 15e november i Kommunförbundet Skånes lokaler i Lund för att diskutera aktuella frågor inom samarbetet. Bland annat diskuterades dagens utbildningsutbud och de utbildningar som planeras att ges i framtiden. Mirlinda

Publicerad: 22 november, 2017

Läs mer

Referensgruppsmöte

Den 3 oktober 2017 på Grand hotell i Lund träffades referensgruppen för Yrkes-sfi i Skåne, som består av representanter från bland annat sektionschef Arbetsförmedlingen, rektorer vuxenutbildning och rektor från Folkhögskola. Tillsammans diskuterade deltagarna på vilka

Nätverksmöte för Yrkes-sfi i Skåne

Den 7 september 2017 träffades över 50 personer som arbetar som kontaktpersoner för kommunerna och arbetsförmedlingen tillsammans med utbildningssamordnare för att diskutera hur samarbetet kan flyta på ännu bättre. Sedan samarbetet startade har webbansökan till

Publicerad: 11 september, 2017

Läs mer