FÖR STUDERANDE

Har du yrkeskompetens från ett annat land eller är intresserad av att lära dig ett nytt yrke? 

Yrkes-sfi i Skåne ger dig möjlighet att komma ut i arbete fortare. Yrkes-sfi är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Yrkes-sfi kan kombineras med gymnasial yrkesutbildning eller arbetsmarknadsutbildning. Framöver kan det även finnas möjlighet att kombinera sfi med yrkeshögskoleutbildning (YH) och högskoleutbildning.

Yrkes-sfi ger också dig en möjlighet att lära dig mer om hur arbetsmarknaden och ditt yrke fungerar i Sverige. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande, men ävenatt ge dig en möjlighet att komplettera utbildningen på högskola eller gymnasium.

Utbildningarna inom Yrkes-sfi Skåne börjar på olika nivåer i svenska. Både sfi (svenska för invandrare) och svenska som andra språk (grundläggande- och gymnasial svenska) ingår i samtliga utbildningar.

 

 

Senast uppdaterad: