FÖR STUDERANDE

Har du yrkeskompetens från ett annat land eller är intresserad av att lära dig ett nytt yrke? 

Yrkes-sfi ger dig möjlighet att snabbare börja arbeta och samtidigt lära dig svenska. Yrkes-sfi är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Yrkes-sfi kan kombineras med gymnasial yrkesutbildning eller arbetsmarknadsutbildning. Framöver kan det även finnas möjlighet att kombinera sfi med yrkeshögskoleutbildning (YH) och högskoleutbildning.

Yrkes-sfi ger också en möjlighet att lära sig hur arbetsmarknaden och hur ditt yrke fungerar i Sverige. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande. Men också att ge dig en möjlighet att komplettera utbildningen på högskola eller gymnasium.

Kurserna börjar på olika nivåer i svenska. Både Sfi (svenska för invandrare) och svenska som andra språk (grundläggande- och gymnasial svenska) kan ingå i kurserna.

Senast uppdaterad: