Digitala verktyg till sfi

Träna svenska
http://www.digitalasparet.se/
http://swedish2go.com/
http://sfi-safir.blogspot.se/
http://svenska2.oer.folkbildning.net/
Safir
Hej Svenska
Kreativ pedagogik
Kardia lärande
Sfi-utmaningen
Sfiekonomi.se
Swedish for All – Svenska för alla
http://learningswedish.se/courses/1 

Öva din svenska för arbetslivet
Här finns länkar till sidor där du kan träna din svenska för arbetslivet. Inom alla yrkesmoduler finns det nya svenska ord som du kan ha nytta av även utanför arbetslivet.

Safir Omvårdnad
​Safir Byggarbetsplatsen 1
Safir Byggarbetsplatsen 2
Safir – Svenska i tekniska yrken
Safir Transport
Safir Kök och restaurang

Lexikon
http://lexin.nada.kth.se/lexin/
http://lexin.nada.kth.se/lang/bildteman/
http://lexin.nada.kth.se/lang/lexinanim/

Appar
http://www.skolappar.nu/

Mer om Sverige        
informationsverige

Senast uppdaterad: