Kontakt respektive utbildning

Nedan finner du kontaktuppgifter till respektive utbildning

För information om huvudmannaskap för varje utbildning klicka här

Arbetsmarknadsutbildning med sfi (AUB)

Yrkes-sfi för lokalvårdare 
Åse Kjell, utbildningsansvarig
Mobil: 072-2546831
E-post: ase.kjell@lernia.se

Yrkes-sfi för fordonsmekaniker (Malmö)
Johan Dahlin, utbildningsledare, Yrkesakademin
Tel: 070-970 05 59
E-post: johan.dahlin@ya.se

Finn Malmgren, biträdande rektor/sfi rektor på Folkhögskolan Hvilan
Tel: 040-46 44 03
E-post: finn.malmgren@hvilan.se

Yrkes-sfi för trädgård
Kontakta Elsa Dahlrot, biträdande rektor, Hvilan Utbildning
Tel:040-46 37 48
E-post: elsa.dahlrot@hvilanutbildning.se

Finn Malmgren, biträdande rektor/ sfi rektor, Folkhögskolan Hvilan
Tel:040-46 44 03
E-post: finn.malmgren@hvilan.se

Yrkes-sfi för maskinförare
Kristian Seger, Yrkesakademin
Tel:023-58638
E-post: kristian.seger@ya.se

Yrkes-sfi för maskinförare, riktad mot kvinnor 
Kristian Seger, Yrkesakademin
Tel:023-58638
E-post: kristian.seger@ya.se

Yrkes-sfi för byggnadsmålare
Robert Niklasson, Utbildningsledare
Tel: 040-6316789
E-post:robert.niklasson@hermods.se

Marianne Wessfeldt, sfi-lärare
E-post:marianne.wessfeldt@hermods.se

Yrkes-sfi för träteknik 
Christer Carlsson, yrkesutbildning
Tel: 0722-545361
E-post: christer.carlsson@lernia.se

Therésa Keric, Studie- och yrkesvägledare
Tel: 0479-52 85 33
E-post: Theresa.keric@osby.se

Yrkesvux med sfi

Yrkes-sfi för bagare
Carl-Axel Löfquist, utbildningsansvarig
Tel: 070-6521147
E-post: carl-axel.lofquist@lernia.se

Yrkes-sfi för bussförare 
Lars Olsson, studie-och yrkesvägledare
Telefonnr: 0416-272 75.
E-post: lars.olsson@sjobo.se

Per Hagelin, studie- och yrkesvägledare
E-post: per.hagelin@sjobo.se

Yrkes-sfi för barn och fritid 
Steg 1: Lina Lundbeck,  studie och yrkesvägledare
Tel: 040-625 65 34
E-post: lina.lundbeck@burlov.se

Steg 2: Maria Mogensen, studie och yrkesvägledare
Tel: 040-626 87 79
E-post: maria.mogensen@svedala.se

Yrkes-sfi för cykeltekniker
Helén Rosenberg, utbildningsledare
Tel.: 0431-77653
E-post: helen.rosenberg@akademi.bastad.se

Yrkes-sfi för finsnickeri
Lars Linneros, ansvarig Sfi-lärare
E-post: lars.linneros@kristianstad.se

Eva-Lott Ahl, bitr. rektor
E-post: eva-lott.ahl@kristianstad.se

Yrkes-sfi för fordonsmekaniker 
Kanela Tsorpanzoglou, studie-och yrkesvägledare
Tel: 044-136651
E-post: kanela.tsorpanzoglou@kristianstad.se

Hans Persson, yrkeslärare fordon
Tel: 0733-136871
E-post: hansbi.persson@utb.kristianstad.se

Yrkes-sfi för industriteknik
Ellinor Pettersson, studie-och yrkesvägledare
Tel: 0733-473334
E-post:ellinor.pettersson@landskrona.se

Yrkes-sfi för kallkök
Carl-Axel Löfquist, utbildningsansvarig
Tel: 070-6521147
E-post: carl-axel.lofqvist@lernia.se

Yrkes-sfi för restaurangbiträde
Carl-Axel Löfquist, utbildningsansvarig
Tel: 070-6521147
E-post: carl-axel.lofqvist@lernia.se

Yrkes-sfi för vård och omsorg (Burlöv och Kävlinge)
Steg 1: Lina Lundbeck, studie och yrkesvägledare
E-post lina.lundbeck@burlov.se
Tel: 040-625 65 34.

Steg 2: Anna Gunnarsson, studie-och yrkesvägledare
E-post anna.gunnarsson@kavlinge.se
Tel: 046-739213

Yrkes-sfi för vård och omsorg (Eslöv)
Studie-och yrkesvägledarna i Eslöv,
Telefon: 0413-642 35, under deras telefontid eller e-post vagledning.vux@eslov.se

Yrkes-sfi för vård och omsorg (Ystad)
Maria Wejnor, lärare vård och omsorg
E-post maria.wejnor@edu.ystad.se

Alena Langhals, rektor
Tel: 0709-477476
E-post alena.langhals@ystad.se

Svensk vårdintroduktion (Burlöv)
Lina Lundbeck, Studie- och yrkesvägledare
Tel: 040-625 65 34
E-post: lina.lundbeck@burlov.se

Svensk vårdintroduktion (Ystad)
Sara Persson, Studie- och yrkesvägledare,
E-post: sara.persson@ystad.se

Yrkes-sfi för svetsare
Glenn Ernström, samordnare
E-post: glenn.ernstrom@skola.sbkf.se

 

Akademikerspåret

Yrkes-sfi för ingenjörer och tekniker, SFIT (Lund)
Gulla Ottosdottir, administratör
Tel: 046-19 77 29
E-post: gulla.ottosdottir@folkuniversitetet.se

Yrkes-sfi för medicinsk personal, SFIMP
Gulla Ottosdottir, administratör
Tel: 046-19 77 29
E-post: sfitrelleborg@hvilan.se

Yrkes-sfi för akademiker (SFIA)
Gulla Ottosdottir, administratör
Tel: 046-19 77 29
E-post:gulla.ottosdottir@folkuniversitetet.se

 

Kontaktperson för övergripande frågor:
Mirlinda Iberdemaj, Regional processledare Yrkes-sfi
E-post: mirlinda.iberdemaj@kfsk.se

Senast uppdaterad: