Kontakt respektive utbildning

Nedan finner du kontaktuppgifter till respektive utbildning

För information om huvudmannaskap för varje utbildning klicka här

Arbetsmarknadsutbildning med sfi (AUB)

Lokalvårdsutbildning
Åse Kjell, utbildningsansvarig
Mobil: 072-2546831
E-post: ase.kjell@lernia.se.

 

Sfi- Trädgård
Kontakta Elsa Dahlrot, biträdande rektor, Hvilan Utbildning
Tel:040-46 37 48
E-post: elsa.dahlrot@hvilanutbildning.se

Finn Malmgren, biträdande rektor/Sfi rektor, Folkhögskolan Hvilan (Sfi-delen)
Tel:040-46 44 03
E-post: finn.malmgren@hvilan.se

Maskinförareutbildning i kombination med sfi
Kristian Seger, Yrkesakademin
Tel:023-58638
E-post: kristian.seger@ya.se

Byggnadsmålare med integrerad sfi
Robert Niklasson, Utbildningsledare
Tel: 040-6316789
E-post:robert.niklasson@hermods.se

Marianne Wessfeldt, sfi-lärare
E-post:marianne.wessfeldt@hermods.se

Yrkesvux med sfi

Bageri integrerad med sfi/SVA
Carl-Axel Löfquist, utbildningsansvarig
Tel: 070-6521147
E-post: carl-axel.lofquist@lernia.se

Bussförare med språkstöd
Lars Olsson, Studie-och yrkesvägledare
Telefonnr: 0416-272 75.
E-post: lars.olsson@sjobo.se

Per Hagelin, Studie- och yrkesvägledare
E-post: per.hagelin@sjobo.se

Finsnickeri
Lars Linneros, ansvarig Sfi-lärare
E-post: lars.linneros@kristianstad.se

Eva-Lott Ahl, bitr. rektor
E-post: eva-lott.ahl@kristianstad.se

Industriteknik integrerad med sfi
Ellinor Pettersson (studie-och yrkesvägledare)
Tel:0733-473334
E-post:ellinor.pettersson@landskrona.se

Kallkök inriktning Butik Och Café
Carl-Axel Löfquist, utbildningsansvarig
Tel: 070-6521147
E-post: carl-axel.lofqvist@lernia.se

Svensk vårdintroduktion (Burlöv)
Lina Lundbeck, Studie- och yrkesvägledare
Tel: 040-625 65 34
E-post: lina.lundbeck@burlov.se

Svensk vårdintorduktion (Höganäs)
Pia Petersson, Studie- och yrkesvägledare
Tel: 042-337827
E-post: pia.petersson@hoganas.se

Svensk vårdintroduktion (Ystad)
Sara Persson, Studie- och yrkesvägledare,
E-post: sara.persson@ystad.se

Svetsutbildning inom tillverkningsindustrin med språkstöd
Glenn Ernström, samordnare
E-post: glenn.ernstrom@skola.sbkf.se

 

Akademikerspåret

Sfi för Ingenjörer och Tekniker, SFIT (Lund)
Gulla Ottosdottir
Tel: 046-19 77 29
E-post: gulla.ottosdottir@folkuniversitetet.se

Sfi för medicinsk personal, SFIMP
Gulla Ottosdottir, administratör
Tel: 046-19 77 29
E-post: sfitrelleborg@hvilan.se

Sfi för Entreprenörer
Mia Lundblad, administratör
Tel:040- 691 83 75
E-post:mia.lundblad@folkuniversitetet.se

Sfi för Akademiker (SFIA)
Gulla Ottosdottir, administratör
Tel: 046-19 77 29
E-post:gulla.ottosdottir@folkuniversitetet.se

 

Kontaktperson för övergripande frågor:
Mirlinda Iberdemaj, Regional processledare Yrkes-sfi
E-post: mirlinda.iberdemaj@kfsk.se

Senast uppdaterad: