Vem kan söka?

Yrkes-sfi i Skåne är till för dig som idag läser sfi och vill kombinera med en yrkesutbildning eller komplettera din tidigare utbildning. Det behövs olika förkunskaper för de olika utbildningarna. Det är din hemkommun/Arbetsförmedlingen som beslutar om rätten att läsa sfi i kombination med annan utbildning. Ansökningsblankett hittar du under den utbildning du är intresserad av att söka till. Ansökan finns också till höger under flik ”Ansökan till Yrkes-sfi”

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: