Vem kan söka?

Yrkes-sfi i Skåne är till för dig som idag läser sfi och vill kombinera dina studier med en yrkesutbildning eller komplettera tidigare utbildning. Det behövs olika förkunskaper för de olika utbildningarna. Det är din hemkommun och i vissa fall Arbetsförmedlingen som beslutar om rätten att läsa sfi i kombination med annan utbildning.

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: