Stöd till kommuner och ett varierande elevunderlag

Stöd till och kommunikation med kommunerna var en av de frågor som diskuterades på både referensgruppsmötet den 14 februari och arbetsgruppsmötet den 19 februari. Dessutom diskuterades problem och lösningar på det varierande elevunderlaget inom Yrkes-Sfi i Skåne. Den återkommande frågan om bristen på Sfi-lärare lyftes också under mötena, tillsammans med många andra aktuella frågor.

I februari 2018 hade både referensgruppen och arbetsgruppen inom Yrkes-Sfi i Skåne möte. I detta nyhetsinlägg kan du läsa mer om några av de frågor som diskuterades under mötena. Se här för mer information om gruppernas sammansättning och syfte.

Stöd till kommunerna

Under mötet med referensgruppen uttryckte flera deltagare ett behov av ökat stöd och kommunikation till kommunerna.  Dessa åsikter togs med till arbetsgruppsmötet veckan efter. På mötet föreslogs att Yrkes-Sfi i Skåne under 2018 skall ha fokus på att stötta kommunerna. För att öka informationsflödet mellan de olika delarna av Yrkes-Sfi och hålla samtliga parter informerade föreslogs dessutom att Nyheter på Yrkes-Sfi i Skånes hemsida kan användas som informationskanal.

Redan idag går det att följa vad som händer inom Yrkes-Sfi i Skåne genom nyheterna på hemsidan. Här  finns information om hur man blir prenumerant på nyheter på hemsidan.

Hur hanterar vi det varierande elevunderlaget? 

Elevunderlaget till utbildningar varierar, vilket innebär att det som utbildningsanordnare är svårt att planera framtida utbildningar. I vissa fall finns det sökande till utbildningar, men de får avslag från hemkommunerna. En orsak är att priset på utbildningar i kommunerna varierar. För att åtgärda detta finns det ett behov av en gemensam prislista för utbildningarna.

Frågan togs sedan vidare till arbetsgruppen. Det finns många olika aspekter att ta hänsyn till i framtagandet av en gemensam prislista. Därför föreslog arbetsgruppen till styrgruppen att tillsätta en arbetsgrupp med syfte att ta fram ett förslag på gemensam prislista.

Behov av Sfi resurser för arbetsmarknadsutbildningar (AUB)

Vid tidigare möten inom Yrkes-Sfi i Skåne har bristen på Sfi lärare och hur detta påverkar Yrkes-Sfi diskuterats. Under referensgruppsmötet efterfrågade Mirlinda Sfi hjälp med ett flertal utbildningar (AUB), eftersom det råder på Sfi lärare så har det varit svårt att starta ett antal AUB i bland annat Malmö.

Arbetsgivare och Yrkes-Sfi i Skåne

Kontakten med arbetsgivare viktig för att öka chanserna för eleverna att gå ut i arbete efter avklarad utbildning. Under referensgruppsmötet diskuterades frågan om hur vi på bästa sätt lockar företag till utbildningarna. Just nu arbetar vi på att ta fram en broschyr som riktar sig till arbetsgivare med information om Yrkes-Sfi i Skåne. Under arbetsgruppsmötet diskuterades broschyrens utformning och innehåll.

Publicerad:

Skriv en kommentar