Möte med utbildningsanordnare-nätverket

Nätverket för utbildningsanordnare träffades den 15e november i Kommunförbundet Skånes lokaler i Lund för att diskutera aktuella frågor inom samarbetet. Bland annat diskuterades dagens utbildningsutbud och de utbildningar som planeras att ges i framtiden. Mirlinda Iberdemaj, regional processledare, presenterade de förändringar som skett på hemsidan sedan det förra mötet. Nya funktioner har nämligen lagts till på hemsidan för att göra informationen tydligare. Under mötet delade mötesdeltagarna även med sig av sina erfarenheter i syfte att lära sig av varandra och tillsammans utveckla samarbetet ytterligare.

Publicerad:

Skriv en kommentar