Nätverksmöte för Yrkes-sfi i Skåne

Nätverksamöte för att utveckla samarbetet med Yrkes-sfi i Skåne ytterligare.

Den 7 september 2017 träffades över 50 personer som arbetar som kontaktpersoner för kommunerna och arbetsförmedlingen tillsammans med utbildningssamordnare för att diskutera hur samarbetet kan flyta på ännu bättre. Sedan samarbetet startade har webbansökan till Yrkes-SFI utvecklats och det finns nu nya funktioner som förenklar både för de som arbetar med anmälan och för den som söker till utbildningen. Under nätverksmötet presenterades både de pågående utbildningarna och de som planeras att startas upp. Deltagarna i nätverket delade med sig av sina erfarenheter för att nå gemensamma lösningar på liknande utmaningar.

Publicerad:

Skriv en kommentar