SYA-nätverket träffades för att diskutera Yrkes-sfi i Skåne

Den 15e november träffades studievägledare inom Yrkes-Sfi i Skåne på Grand hotell i Lund för att diskutera hur samarbetet kan utvecklas för att flyta på ännu bättre. Bland annat presenterade representanter från bussförarutbildningen i Sjöbo deras utbildningens ansökningsprocess. Mötesdeltagande diskuterade sedan skillnader och likheter i ansökningsprocessen till de olika utbildningarna inom Yrkes-Sfi i Skåne. Mirlinda Iberdemaj, regional processledare, presenterade även förändringar som har gjorts på Yrkes-Sfi i Skånes hemsida i syfte att göra informationen som finns där mer lättillgänglig.

Publicerad:

Skriv en kommentar