Yrkes-sfi i Skåne bjöd in till träff med folkhögskolorna

Tisdagen den 19e november bjöd Yrkes-sfi i Skåne in till en träff med folkhögskolor i Skåne för att undersöka intresset till ett samarbete kring start av yrkes-sfi utbildningar. Under träffen utbyttes erfarenheter av tidigare samarbeten med Yrkes-sfi i Skåne och andra aktörer. Det aktuella utbildningsutbudet och hur planen för framtida utbildningar presenterades. Dessutom diskuterades den viktiga roll som folkhögskolorna har i ett utvecklas samarbete.

Publicerad:

Skriv en kommentar