I media

”När jag jobbar mår jag bra”
Det finns idag en stor brist på maskinförare inom Skåne och genom Yrkes-sfi lär sig elever både det svenska språket och utbildar sig till maskinförare på Yrkesakademin i Höör. Läs mer här 

Lovande utbildning av syrier till maskinförare i Höör
Yrkesakademin utbildar etableringselever på flera håll i landet men det är bara vi som integrerat svenskundervisningen (SFI) i den praktiska delen, berättar Kristian Seger. Läs mer här

Nyanlända får jobb i naturreservat
Arbetet i naturreservat kräver sin särskilda utrustning och sitt särskilda språk. När deltagarna ska lära sig använda en röjsåg möter de ett språk som vanligen inte förekommer i SFI:s lärosal. Därför samarbetar SFI tillsammans med Skogsstyrelsen i projektet. När deltagarna ska lära sig det praktiska bruket av en röjsåg finns lärarna från SFI med ute på fältet. Läs mer här

Satsning på skogsarbete röjer vägen för nyanlända
Ett skånskt arbetsmarknadsprojekt ger ett åttiotal nyanlända möjlighet till praktik följt av anställning under ett halvår hos Skogsstyrelsen. Målet är att öka deras möjligheter att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Läs mer här

Yrkes-sfi ger nyanlända hopp om jobb
Genom att kombinera svenskastudier med yrkesutbildning hoppas skånska kommuner kunna ge nyanlända större möjlighet att få ett jobb. Vi har besökt en yrkesutbildning i Burlöv där eleverna lär sig ord som de kommer att stöta på i yrket som vårdbiträden. Läs mer här

Snabbspår till jobb och till det svenska språket

Genom att lära sig svenska samtidigt som de praktiserar ett yrke kan invandrare få ett snabbspår in i arbetslivet. Trelleborg är en av tre kommuner i Skåne som först sparkat igång ”yrkes-SFI”. Läs mer här

Skånskt SFI-samarbete ska ge jobb snabbare
Fler nyanlända i Skåne ska kunna läsa svenska för invandrare, SFI, med olika yrkesinriktningar. I dagsläget saknar de flesta skånska kommuner yrkesinriktad SFI, men nu ska ett nytt projekt där 20 skånska kommuner samarbetar ändra på detta.

Läs hela artikel här

Startar samverkan för bättre SFI-undervisning
Ett stort skånskt samarbetsprojekt hoppas kunna korta vägen från ankomst till arbete för flyktigar och invandrare. Nästa alla Skånes kommuner är med i projektet som ska leda till ett större utbud av yrkes-SFI, där  undervisningen i svenska kombineras med yrkesutbildning eller praktik.

Läs hela artikel här

Yrkesinriktade kurser lyckad väg till arbete
Att blanda yrkesutbildning med svenskundervisning är ett lyckat sätt att snabba på vägen in i det svenska samhället. Nu startar tjugo skånska kommuner ett samarbete med yrkesinriktad sfi.

Läs hela artikel här

Senast uppdaterad: