Att tänka på som utbildningsanordnare

Här hittar du som utbildningsanordnare en checklista för innan, under och efter utbildningen.

Om du är ny utbildningsanordnare kan du skicka ett meddelande till yrkessfiskane@kfsk.se så skickar vi en länk till ansökningssidan.

Innan utbildningen: 

  • Rekommenderar att två veckor innan start ha ett informationsmöte för deltagare som har sökt utbildningen.

Under utbildningen: 

  • Under de två sista veckorna skall de studerande fylla i en utvärderingsenkät online. Ni hittar enkäten via denna adress: https://yrkessfiskane.se/enkat1/ Ge webadressen till de studerande, som sedan kan klicka sig vidare till enkäten.

Efter utbildningen: 

  • Det åligger utbildningsanordnaren enligt styrdokument §3.4 att återkoppla betygen för de studerande i sfi, svenska som andraspråk på grundläggande nivå och SVA gy till Kommunförbundet Skåne. Det gör du så här:
  1. Ladda ner detta dokument   till din dator!
  2. Fyll i det nedladdade dokumentet (INTE I GOOGLE)
  3. Spara dokumentet som Avslutning_Betyg_Utbildningsnamn
  4. Skicka det till Yrkes-sfi i Skåne yrkessfiskane@kfsk.se 

Läs även

Styrdokument 
Förstudie
Utvärdering
Slutrapport

Senast uppdaterad: