Organisation

Denna sida är under översyn!

 

Detta är en organisationskarta över Yrkes-Sfi i Skåne:

organisation_720x540_transp (002)

 

Styrgrupp

Styrgrupp som består av två representanter från vardera av de fyra hörnen i Skåne (8 deltagare), två från Arbetsförmedlingen, en från Lärosäten Syd, en från Länsstyrelsen Skåne och en från Region Skåne.

Styrgruppens roll och ansvar:

  • Att ansvara för helheten
  • Att ta strategiska beslut, t ex inom vilket område utbildningarna ska starta
  • Att efterfråga resultat från ansvarig processledare
  • Att koppla och sprida lärandet mellan olika regionala plattformar och den egna organisationen

Referensgrupp

Styrgruppen har beslutat att pausa referensgruppen under 2018 och därefter utvärdera om det finns ett behov för gruppen.

’Referensgruppen består av en rektor från sfi/vuxenutbildning från respektive deltagande kommun, en rektor från Folkhögskola i Skåne och en sektionschef från Arbetsförmedlingen. Referensgruppen fungerar som en informationsförmedlare såväl till som från plattformen. Referensgruppen kan också skapa ett engagemang för Yrkes-sfi i Skåne. Gruppen hålls informerad för att sprida kunskap om yrkes-sfi och består av personer som ska använda sig av eller påverkas av plattformens resultat. Därmed är gruppen viktig för förankringen.

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen ska bl a belysa utmaningar i implementering, föreslå lösningar, avge rekommendationer, granska ansökan om yrkes-sfi utbildning som ska startas. Arbetsgruppen har en beredande funktion. Arbetsgruppen bevakar/stöttar metodutvecklingen, för en hållbar yrkessfi

Arbetsgruppen träffas ca en gång i månaden. Förutom möte i arbetsgruppen finns arbetsgruppen med i andra nätverksmöten också så som utbildningsanordnarnätverk, Studie-och yrkesvägledare/arbetsförmedlare (SYA-nätverk) men också i möten där utbildningar planeras i den hörn/organisation den representanten i arbetsgruppen representerar.

Representanter i de olika grupperna

Här finns kontaktinformation till de personer som är representanter i arbetsgruppen, referensgruppen och styrgruppen.

 

Styrgrupp

Namn E-post Post
Vakant Ersättare sydväst
Jonas Jonsson jonas.o.jonsson@malmo.se Ordinarie sydväst
Vakant Ersättare nordost
Ann-Christin Lund ann-christin.lund@osby.se Ordinarie nordost
Kristina Petersson kristina.Petersson@sjobo.se Ordinarie sydöst
Ronny Pålsson ronny.palsson@ystad.se Ersättare sydöst
Carina Friis carina.friis@arbetsformedlingen.se Ordinarie Af
Paul Andersson paul.andersson@arbetsformedlingen.se Ersättare Af
Henrik Andersson henrik.andersson@bastad.se Ordinarie Nordväst
Vakant Ersättare Nordväst
Brewer Helene helene.brewer@lansstyrelsen.se Länsstyrelsen
Jan-Åke Johansson jan-ake.johansson@kfsk.se Ordinarie Kommunförbundet Skåne
Teresa Tomasevic teresa.tomasevic@mau.se Ordinarie Lärosäten Syd
Eva-Britt Grönberg eva-britt.gronberg@skane.se Region Skåne

Arbetsgrupp

Namn E-post Post
Anya Pålsson studie- och yrkesvägledare, Lund Skåne Sydväst
Lisa Rosén sfi-lärare Ystad Forum Skåne Sydöst
Cecilia J Karlsson studie- och yrkesvägledare Hässleholm Skåne Nordost
Anna Raselius studie- och yrkesvägledare, Helsingborg Skåne Nordväst
Leif Möller leverantörsuppföljare Af Skåne Arbetsförmedlingen
Lena Larsson studierektor, Språk- och litteraturcentrum Lunds universitet

Referensgrupp

Referensgruppen består av en rektor från sfi/vuxenutbildning från respektive deltagande kommun, en rektor från Folkhögskola i Skåne och en sektionschef från Arbetsförmedlingen.

Styrgruppen har beslutat att pausa referensgruppen under 2018 och därefter utvärdera om det finns ett behov för gruppen.

Senast uppdaterad: