Yrkes-sfi för medicinsk personal (SFIMP)

Har du akademisk examen i ett medicinskt yrke från ett annat land? Vill du läsa intensiv yrkesinriktad svenska och snabbt bli redo för anställning? Då är detta en utbildning för dig!

Translate the content to your language here

Yrkes-sfi för medicinsk personal  är en utbildning som erbjuder dig en möjlighet att intensivt lära dig svenska utifrån din nivå. I undervisningen får du möjlighet att lära dig språket genom att läsa autentiska texter och gör övningar för yrkessvenska. Utbildningen arbetar projektorienterat ned teman, studiebesök och gästföreläsare. Praktik kan ingå i utbildningen under förutsättning att du som elev själv ordnar en praktikplats.

Du får även vägledning och stöd i hantering av betyg/examensbevis och ansökan till Socialstyrelsen.

Efter avslutad utbildning är du inte bara närmare arbetsmarknaden, du har också ett nätverk med personer från hela världen med samma utbildnings- och yrkesbakgrund. Genom utbildningen får du även värdefulla kontakter i ingenjörsvärlden (universitet, högskola, näringsliv).

Som elev får du gemensamma branschrelaterade uppgifter och utbyte av erfarenheter med andra utländska akademiker. På utbildningen genomförs även relevanta studiebesök och gästföreläsare med exempelvis pensionerade läkare, Läkar- och Vårdstudenter Informerar om Vård och Hälsa och andra. Det finns dessutom olika mentorskapsprogram som väg till praktik och arbetsmarknaden.

Sfi för medicinsk personal är för dig som

  • har en utländsk akademisk examen i ett medicinskt legitimationsyrke (exempelvis läkare, tandläkare, sjuksköterska, fysioterapeut, apotekare)
  • kan studera 25 timmar per vecka

Utbildningskostnad
Utbildningen är kostnadsfri. Eventuella utgifter för studiebesök och transport står den studerande själv för.

Ansökan & urval
Fyll i en ansökan via ”Ansök här” knappen uppe till höger på denna websida. Efter du fyllt i ansökan kommer den att skickas till din hemkommuns Sfi och utbildningsanordnare. Vi skickar en bekräftelse på din anmälan via e-post.

Vi kallar dig till start så fort din hemkommun godkänt din ansökan för studier på utbildningen Sfi för medicinsk personal (SFIMP).

OBS! Följande ska bifogas din ansökan för att din hemkommun ska kunna behandla din ansökan.

  • Intyg/betyg från sfi om du har avklarad en kurs och/eller är och läser sfi. Om du aldrig läst sfi tar du det fram i ditt personliga brev.
  • Ett utlåtande över utländsk högre utbildning från Universitets- och högskolerådet och/eller vidimerade kopior av dina examensbevis från tidigare utbildningar översatta till engelska eller svenska.
  • Dina ämnesförteckningar i kronologisk ordning.
  • Personbevis, ändamål folkbokföring, högst 1 månad gammal.
  • CV

OBS! Det är viktigt att du skickar dina utländska betyg till Universitets- och högskolerådet för att få en bedömning (värdering) av din examen. Ansökan om legitimation, bevis om specialistkompetens, förskrivningsrätt och intyg görs på socialstyrelsen, läs mer här. Så ansöker du om legitimation som veterinär, läs mer här. Detta kan underlätta för dig när du söker arbete i Sverige.

Kontakt
Gulla Ottosdottir, administratör
Telefon: 046-19 77 29
E-post: sfilund@hvilan.se

 

Senast uppdaterad: