VÄGLEDARE/ ARBETSFÖRMEDLARE

För dig som arbetar med vägledning finns övergripande Yrkes-sfi-information samlad under länkarna till höger.

Har du ytterligare frågor om Yrkes-sfi kan du vända dig till kontaktpersonen för respektive utbildning. Se under rubriken ”Kontakt”.

Ladda ner yrkes-sfi broschyr-deltagare på engelska för tryck här
Ladda ner yrkes-sfi broschyr-deltagare på svenska för tryck här
Ladda ner yrkes-sfi broschyr-deltagare på somali för tryck här 
Ladda ner yrkes-sfi broschyr-deltagare på tigrinja för tryck här 
Ladda ner yrkes-sfi broschyr-deltagare på dari för tryck här
Ladda ner yrkes-sfi broschyr-deltagare på arabiska för tryck här

Ladda ner yrkes-sfi broschyr-anordnare här
Ladda ner yrkes-sfi broschyr-deltagare här

Intresserad av att starta en yrkes-sfi utbildning? Läs mer i styrdokument här.

Läs även

Ladda ner förstudie

Ladda ner utvärdering

Ladda ner slutrapport

Senast uppdaterad: