VÄGLEDARE/ ARBETSFÖRMEDLARE

För dig som arbetar med vägledning finns övergripande Yrkes-sfi-information samlad under länkarna till höger.

Har du ytterligare frågor om Yrkes-sfi kan du vända dig till kontaktpersonen för respektive utbildning. Se under rubriken ”Kontakt”.

Nedan hittar du broschyrer riktade till deltagare, arbetsgivare och anordnare för nedladdning.

Broschyr  För hemsida och utskrift För tryck
Broschyr för deltagare på arabiska Digital/utskrift Tryck
Broschyr för deltagare på dari Digital/utskrift Tryck
Broschyr för deltagare på engelska Digital/utskrift Tryck
Broschyr för deltagare på somali Digital/utskrift Tryck
Broschyr för deltagare på svenska Digital/utskrift Tryck
Broschyr för deltagare på tigrinja Digital/utskrift Tryck
Broschyr för arbetsgivare Digital/utskrift Tryck
Broschyr för anordnare Digital/tryck Tryck

Intresserad av att starta en yrkes-sfi utbildning? Läs mer i styrdokument här.

Läs även

Ladda ner förstudie

Ladda ner utvärdering

Ladda ner slutrapport

Senast uppdaterad: