Våra utbildningar

Yrkes-sfi i Skåne består av följande tre spår.

Yrkesvux med integrerad sfi

Yrkesvux med sfi är en yrkesutbildning med gymnasiala yrkeskurser. Kommunen är huvudman för yrkesdelen och ansvaret för sfi ligger hos en kommun eller en folkhögskola. Även yrkesvux med sfi sker på samma plats, d.v.s. hos en anordnare av en yrkesutbildning.

Arbetsmarknadsutbildning med sfi (AUB) – OBS Inga utbildningar i dagsläget!

Arbetsmarknadsutbildning med sfi är en yrkesinriktad utbildning. Arbetsförmedlingen är huvudman för yrkesdelen och ansvaret för sfi ligger hos en kommun eller en folkhögskola. Allt sker på samma plats, oftast hos en anordnare av en yrkesutbildning.

Akademikerspår – OBS Inga utbildningar i dagsläget!

Akademikerspåret är en yrkesinriktad utbildning för sfi-deltagare med högre utbildning från hemlandet. En kommun eller folkhögskola ansvarar för utbildningen i samarbete med andra aktörer. Syftet med akademikerspåret är att tillvarata de erfarenheter som nyanlända har med sig till Sverige.

Fillmer om utbildningar inom Yrkes-sfi

Senast uppdaterad: