Akademikerspåret

Akademikerspåret är en yrkesinriktad utbildning för sfi-deltagare med högre utbildning från hemlandet. En kommun eller folkhögskola ansvarar för utbildningen i samarbete med andra aktörer. Syftet med akademikerspåret är att tillvarata de erfarenheter som nyanlända har med sig till Sverige.

Sfi för Ingenjörer och Tekniker (Lund)

Sfi för medicinsk personal (Lund)

Sfi för Entreprenörer (Malmö)

Sfi för Akademiker (Lund)

 

Läs mer om initiativ för nyanlända akademiker på Lunds Universitet, här

Senast uppdaterad: