Arbetsmarknadsutbildning med sfi (AUB)

Arbetsmarknadsutbildning med sfi är spår inom Yrkes-sfi i Skåne med yrkesinriktad utbildning. Arbetsförmedlingen är huvudman för yrkesdelen och ansvaret för sfi ligger hos en kommun eller en folkhögskola. Allt sker på samma plats, oftast hos en anordnare av en yrkesutbildning. Läs mer om utbildningarnas innehåll på höger sida.

 

Senast uppdaterad: