Yrkes-sfi för akademiker (SFIA)

Har du en akademisk examen från ett annat land? Vill du läsa svenska för invandrare intensivt och yrkesinriktat? Under utbildningen Yrkes-sfi för akademiker studerar du i ett högre tempo och får därför möjlighet att snabbare komma in i samhället, jobb eller utbildning.

Translate the content to your language here

Yrkes-sfi för akademiker är en utbildning som erbjuder dig en möjlighet att snabbt lära dig svenska. Du läser texter kopplade till olika yrkesgrupper och gör övningar i yrkessvenska. Undervisningen har ett flexibelt schema (du bokar in dig på de tider du kan gå) är projektorienterad, med teman, studiebesök och gästföreläsare. Genom utbildningen får du också ett kontaktnät med personer från hela världen med liknande utbildnings- och yrkesbakgrund.

Utbildningen passar dig som:

  • kan studera 25 timmar per vecka
  • har en påbörjad eller avslutad akademisk utbildning

Utbildningskostnad:

Utbildningen är kostnadsfri.

Den studerande betalar själv sina kostnader kopplade till transport och studiebesök.

Ansökan och urval

Fyll i en ansökan via ”Ansök här” knappen uppe till höger på denna webbsida. Efter att du fyllt i ansökan kommer den att skickas till din hemkommun och utbildningsanordnare. Vi skickar en bekräftelse på din anmälan via e-post. Du kallas till start så fort din hemkommun godkänt din ansökan för studier på utbildningen Sfi för akademiker (SFIA).

Följande dokument skall bifogas din ansökan för att din hemkommun ska kunna godkänna ansökan:

  • Ett utlåtande över utländsk högre utbildning från Universitets- och högskolerådet (UHR) och/eller vidimerade kopior av dina examensbevis från tidigare utbildningar översatta till engelska eller svenska.
  • Dina ämnesförteckningar i kronologisk ordning.
  • Personbevis som visar var du är folkbokförd, högst en månad gammalt.
  • CV
  • Intyg/betyg från sfi om du har avklarat en kurs och/eller läser sfi. Om du aldrig läst sfi tar du fram det i ditt personliga brev.
  • Personligt brev

OBS! Det är viktigt att du skickar dina utländska högskole-/universitetsbetyg till Universitets- och högskolerådet, för att få en bedömning (värdering) av din examen. Detta kan underlätta för dig när du söker arbete i Sverige.

Kontakt

Liza Bard, sfi-rektor på Hvilan SFI en del av Folkhögskolan Hvilan

Tel: 0765-46 00 44, E-post: liza.bard@hvilan.se 

Gulla Ottosdottir, koordinator Hvilan SFI

Tel: 046-19 77 29, E-post: sfilund@hvilan.se

OBS – Tyvärr måste vi pausa utbildningen en period!

Senast uppdaterad: