Anläggningsarbetare med yrkes-sfi (Malmö)

Detta är en Arbetsmarknadsutbildning med sfi (AUB)

Är du intresserad av att arbeta inom anläggningsbranschen?

Anläggningsarbetare är oftast anställda av bygg- och anläggningsföretag eller inom den kommunala byggverksamheten. Lernias utbildning till anläggningsarbetare ger dig goda möjligheter till anställning då vi jobbar nära byggbranschen och vet vilken kompetens företagen efterfrågar.

Vem får söka?

Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och ha kunskaper i svenska motsvarande minst Sfi B. Du behöver inte ha någon branscherfarenhet, men ett genuint intresse av att arbeta inom anläggning.

Utbildningens utformning

All utbildning sker hos Lernia Utbildning i Malmö i nära samarbete med kommunens SFI-utbildning med gemensamma undervisningstillfällen, där upplägg och genomförande planeras av ett arbetslag bestående av yrkeslärare och sfi-lärare. Kurserna utgår från nationella kursplaner och från utbildningsinnehåll definierat i Arbetsförmedlingens upphandlade arbetsmarknadsutbildning inom bygg och anläggning.

Utbildningen anpassas fortlöpande efter behoven på arbetsmarknaden. Under en eller flera perioder under utbildningen kommer du att erbjudas APL på företag i branschen.

Kurser som ingår i utbildningen

 • Test & kartläggning
 • Bygg och anläggning
 • Arbetsrätt och arbetsmiljö
 • Jämställdhet
 • Projektarbete
 • Anläggningsprocessen
 • Anläggning gröna ytor
 • Anläggning ledningsbyggnad
 • Anläggning stensättning
 • Anläggning vägbyggnad
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
 • SFI C/D-nivå

Mål för utbildningen

Målet är att du ska kunna arbeta i branschen efter utbildningen. Läs mer om jobbet som anläggningsarbetare här.

Mål för SFI: Uppnå betyg i SFI-kurserna C och/eller D.

Ansökan & antagning

Fyll i en ansökan via ”Ansök här” knappen uppe till höger på denna websida (eller HÄR).
När du fyllt i ansökan kommer den att skickas till din hemkommuns Sfi och utbildningsanordnaren. Vi skickar en bekräftelse på din anmälan via e-post.
Efter beslut från din hemkommun tar du kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen.

OBS! Till ansökan bifogas följande:

 • Intyg/betyg från Sfi
 • Personbevis, ändamål folkbokföring, högst 1 månad gammalt

Utbildningskostnad
Utbildningen är kostnadsfri. Eventuella utgifter för studiebesök, kurslitteratur och transport står den studerande själv för. Eventuella arbetskläder och skor lånas ut av skolan/praktikplatsen. Utbildningen berättigar dig till aktivitetsstöd eller etableringsersättning.

Kursstart: Utbildningen startar den 11 oktober 2021

Informationsmöte/studiebesök erbjuds torsdag 9/9 kl. 10, torsdag 16/9 kl. 10  samt torsdag 30/9 kl. 10 på Lernia, Fårögatan 10 i Malmö.

Utbildningens längd: Utbildningen är ca 52 veckor.

Utbildningsort: Lernia Utbildning, Fårögatan 10, Malmö.

Intyg: Efter avslutad yrkesutbildning får du kompetensintyg samt i förekommande fall certifikat samt sfi-betyg.

Mer information

Komvux Malmö : Rektor Marie Norking, Tel: 0732-30 13 36 E-post: marie.norking@malmo.se

Arbetsförmedlingen: Handläggare Katarina Sigrell, Tel 010-486 94 21, E-post: katarina.sigrell@arbetsformedlingen.se

Lernia Utbildning: Regionchef P-O Lindgren, Tel 0722-546124, E- post: po.lindgren@lernia.se

 

Senast uppdaterad: