Yrkespaket Barnskötare – Elevassistent Bas (Burlöv/Svedala)

Vill du gå en yrkesutbildning som ger dig möjlighet att arbeta med barn och unga och samtidigt utveckla dina kunskaper i svenska? Då är det här utbildningen för dig! Efter avslutad utbildning kommer du kunna arbeta som exempelvis barnskötare i förskolan eller elevassistent i skolan. Det finns mycket goda möjligheter till jobb för dig som har läst denna utbildning!

Utbildningen är en kombinationsutbildning som består av två steg. Det första steget studerar du i Burlöv och det andra steget i Svedala. Eftersom utbildningen kombinerar praktiska inslag från yrket med språkutveckling och gymnasiekurser ger den dig möjlighet att både utveckla din yrkessvenska och yrkeskunskaper.

Steg 1 i Burlöv, 22 augusti 2022 – 9 juni 2023

Steg 2 i Svedala, augusti 2023 – juni 2024

Information till sökandes hemkommun

Beslut om IKE ska avse utbildningen i dess helhet, dvs ett beslut avseende steg 1 i Burlöv och ett avseende steg 2 i Svedala.

Vem kan söka utbildningen?

 • Du som har betyg på SFI, kurs C.
 • Du som är intresserad av att arbeta med barn och ungdomar.
 • Du som kan studera på heltid.
 • Du som kan göra arbetsplatsförlagt lärande (praktik) på heltid.

Kurser som ingår
Steg 1:

 • Kommunikation (100p)
 • Lärande och utveckling (100 p)
 • Etnicitet och kulturmöten (100p)
 • Pedagogiska teorier och praktiker (100 p)
 • Skapande verksamhet (100p)
 • Hälsopedagogik (100 p)
 • Orienteringskurs Arbetsmarknadskunskap (100 p)
 • Orienteringskurs digital kompetens (100 p)
 • SFI, kurs D
 • Svenska som andraspråk grund delkurs 1 – 2 beroende på progressionstakt
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL / praktik) 8 veckor

Steg 2:

 • Pedagogiskt ledarskap (100 p)
 • Barns lärande och växande (100 p)
 • Människors miljöer (100 p)
 • Pedagogiskt arbete (200 p)
 • Specialpedagogik 1 (100 p)
 • Specialpedagogik 2 (100 p)
 • Grundläggande vård och omsorg (100p)
 • Svenska som andraspråk grund delkurs 2-4 beroende på genomförda kurser i steg 1
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL / praktik) 17 veckor

Ansökan & urval
Om du är intresserad av att söka, kontaktar du en studie- och yrkesvägledare på SFI/Komuvx i kommunen där du bor. Det är din kommun som avgör om du kan påbörja utbildningen. Du ansöker genom att fylla i en ansökan via ”Ansök här”- knappen uppe till höger på denna webbsida. Efter att du har fyllt i ansökan kommer den att skickas till din hemkommun. Vi skickar en bekräftelse på din anmälan via e-post.

Efter sista ansökningsdag kallas ett urval av de sökande till intervjuer. I samband med intervjun gör du även en skriftlig uppgift, där du motiverar varför du vill läsa utbildningen.

Sista ansökningsdag 30 april 2022!

OBS! Till ansökan ska följande bifogas:

 • Intyg/betyg från SFI
 • Personbevis, ändamål folkbokföring, högst en månad gammalt
 • Ett registerutdrag ur Belastningsregistret (inget krav att bifoga ansökan direkt men bör ansökas om i samband med ansökan)

För mer information om utbildningen kontakta:

Burlöv: syv.komvux@burlov.se

Observera att utbildningen endast kommer att starta om det finns tillräckligt många sökande.

Senast uppdaterad: