Yrkes-SFI bussförare. Kombinationsutbildning med stödjande insatser (Sjöbo)

Vill du arbeta som bussförare i Sverige så är detta en utbildning för dig

Utbildningens innehåll 

Yrkes-sfi för bussförare är en utbildning vid Sjöbo utbildningscentrum, där du kan läsa yrkesinriktad sfi  och få bussförarutbildning samtidigt. Det är en yrkesutbildning till bussförare som förstärks med Yrkes-sfi med målsättning att klara Transportstyrelsens krav för uppkörning till D-körkort. Två statliga verk styr utbildningen, det är Skolverket genom kursplaner, samt Transportstyrelsen som reglerar yrkeskompetensutbildningen.

Vart leder utbildningen 

Som bussförare kan du jobba på många olika sätt och du är en uppskattad person bakom ratten. Du kan köra linjetrafik eller beställningstrafik, jobba fast eller extra, vara egen företagare eller anställd, köra i storstad, på landsbygd eller utomlands. Du kan jobba på dagen eller natten, köra korta eller långa turer, köra olika sträckor eller samma – valet är ditt! Det behövs redan nu många fler bussförare.

Kurser som ingår i utbildningen

  • Sfi med inriktning bussförare, 15 timmar/vecka
  • Orienteringskurs 50, poäng
  • Persontrafik, 200 poäng
  • Yrkestrafik 1, 300 poäng
  • Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 2-4 veckor
  • Yrkeskompetensbevis är en del av utbildningen

Utbildningskostnad
Utbildningen är kostnadsfri. Eventuella utgifter för studiebesök, kurslitteratur och transport står den studerande själv för. Utbildningen berättigar dig, som varit bosatt i Sverige i minst 2 år, att söka studiemedel hos CSN.

Vem som får söka
Du ska vara minst 24 år vid kursstart. Du ska ha svenskt B-körkort. Du ska ha körkortstillstånd grupp 3 från Transportstyrelsen klart vid antagning.

Till din ansökan bifogar du följande handlingar:

  • Kopia på Svenskt B-körkort
  • Betyg från sfi kurs C-nivå eller motsvarande (validering kan göras)
  • Körkortstillstånd grupp 3
  • Personbevis, ändamål studier, högst 1 månad gammal

OBS! Ovanstående handlingar kan kompletteras efter ansökan är gjord men ska vara Sjöbo kommun tillhanda senast sista ansökningsdag, 19 december 2022 (skickas till kontaktperson längst ner på sidan).

Antagna elever kallas till informationsmöte i början av januari 2023, datum meddelas senare

För mer information om utbildningen kontakta:

marie.ridell, Studie- och yrkesvägledare
E-post: marie.ridell@sjobo.se

Till skolan Sjöbo Utbildningscentrum

Senast uppdaterad: