Grafisk operatör med integrerad SFI (Malmö)

UTBILDA DIG TILL GRAFISK OPERATÖR- ETT FRAMTIDSYRKE DÄR DET FINNS GODA MÖJLIGHETER TILL JOBB!

På Komvux Malmö kan du studera SFI (svenska för invandrare) och samtidigt kombinera dina språkstudier med en yrkesutbildning med inriktning mot grafisk operatör. Huvudman för både SFI och yrkesutbildning är Malmö stad.

Utbildningen inleds med en orienteringskurs på 3 veckor där du som elev får kännedom om branschen och möjlighet att prova på olika moment i utbildningen. I utbildningen varvas praktiska och teoretiska moment.

Utbildningen inriktar sig mot Grafisk operatör, du läser och praktiserar inom: Digital, storformat, förpackning samt efterbehandlingsmoment.

Målet med utbildningen?
Målet är att du efter utbildningen  ska kunna arbeta på ett företag som arbetar med dom olika tryckteknikerna eller efterbehandlingsmomenten som ingår i utbildningen. Vidare ska du kunna bli klar med SFI.

Vem får söka?
Du ska ha kunskaper i svenska motsvarande SFI C (ej nybörjare) eller SFI D. Du ska kunna uppvisa godkänt betyg på kurs B. Du behöver ha ett genuint intresse av att arbeta inom grafiker yrket.

Kurser

Orienteringskurs 3 veckor 100 poäng

Grafisk produktion 1 och 2 200 poäng

Materialkunskap 100 poäng

Produktionsutrustning 100 poäng

Driftsäkerhet och underhåll 100 poäng

Digitalt skapande 100 poäng

APL cirka två dagar per vecka under hela utbildningen

Utbildningens längd

Utbildningen är 60 veckor exklusive 3 veckors inledande orienteringskurs. Utbildningstiden kan variera beroende på hur långt du har kommit i din språkutveckling.

Efter avslutad yrkesutbildning får du kompetensintyg samt betyg i de kurser du klarat av under utbildningen. Gäller både SFI och yrkesutbildningen.

Utbildningsort och adress
Komvux Malmö Agnesfrids gymnasium, Agnesfridsvägen 184C

Mer information
Yrkeslärare/Samordnare: Roger Kristiansson Telefon: 0709-85 91 66 E–post: roger.kristiansson@malmo.se

SFI-lärare: Eva Skowronski E-post eva.skowronski@malmo.se 

Rektorer: Jonas Kristiansson Telefon: 0733-39 98 42 E-post: jonas.kristiansson@malmo.se

Annika Adolfsson Telefon: 0701-57 94 10 E- post: annika.adolfsson@malmo.se

Senast uppdaterad: