Yrkes-sfi för restaurang (Helsingborg)

På Lernia kan du som studerar sfi (svenska för invandrare) kombinera dina språkstudier med en yrkesutbildning inom Restaurang- och livsmedel inriktning restaurangbiträde. Du kommer att studera sfi hos Lernia parallellt med yrkesutbildningen. Huvudman för både yrkesutbildning och sfi är Helsingborg stad.

Utbildningen inleds med en orienteringskurs på 3 veckor (50 poäng) där du som elev får kännedom om branschen och möjlighet att prova på olika moment i utbildningen. I utbildningen varvas praktiska och teoretiska moment. I utbildningen ingår språkstöd.

Utbildningen består av två inriktningar och du kan välja en av dem. De två inriktningarna är kallkök och restaurangbiträde.

Vart leder utbildningen
Målet är att du ska kunna arbeta i branschen efter utbildningen.

Kurser som ingår i utbildningen
Inriktning restaurangbiträde
Sfi 15h/veckan alt grundläggande svenska
Orienteringskurs 50 poäng (3 veckor)
Hygien 100 poäng (10 veckor)
Matlagning 1, 100 poäng (10 veckor)
Matlagning 2, 200 poäng (20 veckor)
Specialkoster 1, 100 poäng (10 veckor)
APL 25 veckor
Totalt: 550p/53 veckor

Inriktning kallkök
Sfi 15h/veckan alt grundläggande svenska
Orienteringskurs 50 poäng (3 veckor)
Hygien 100 poäng (10 veckor)
Mat i butik 1, 100 poäng (10 veckor)
Mat i butik 2, 100 poäng (10 veckor)
Matlagning 1, 100 poäng (10 veckor)
APL 20 veckor
Totalt: 450p/43 veckor

OBS! Båda inriktningar börjar med Hygien (100p)/10 veckor. Ingen uppdelning i vårtermin eller hösttermin, utan när kurserna startar beror på när intagen är.

Utbildningskostnad
Utbildningen är kostnadsfri. Eventuella utgifter för studiebesök, kurslitteratur, transport, kläder och skor står den studerande själv för.  Utbildningen berättigar dig, som varit bosatt i Sverige i minst 2 år, att söka studiemedel hos CSN.

Vem som får söka
Du ska ha minst ett godkänt betyg på Sfi kurs B för att söka utbildning.

Ansökan
Fyll i en ansökan via ”Ansök här” knappen uppe till höger på denna websida. Efter du fyllt i ansökan kommer den att skickas till din hemkommuns Sfi, Arbetsförmedlingen och utbildningsanordnare. Vi skickar en bekräftelse på din anmälan via e-post.

Vi kallar dig till start så fort din hemkommun godkänt din ansökan för studier på utbildningen Restaurangbiträde i Helsingborg.


OBS!
  till ansökan ska följande dokument bifogas:
Intyg/betyg från sfi
Personbevis, ändamål folkbokföring, högst 1 månad gammal.

Vill du veta mer om utbildningen?
Kontakta
Sarah Santesson 0722-54 63 57; sarah.santesson@lernia.se

Helsingborgs stad behandlar dina personuppgifter när du kommunicerar via e-post med oss. Du kan läsa mer om dina rättigheter och om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter här.

Senast uppdaterad: