Yrkes-sfi för trädgård (Staffanstorp)

Translate the content to your language here

En framtidsbransch med mycket goda arbetsmöjligheter! Med en gedigen utbildning finns det goda möjligheter att få arbete i trädgårds- och skötselbranschen. Yrkes-Sfi på Hvilan Utbildning är en yrkesmässig utbildning kombinerad med Sfi.

Sfi Trädgård är en kombination av en arbetsmarknadsutbildning som Arbetsförmedlingen ansvarar för i samarbete med Hvilan Utbildning som utförare och Sfi som Folkhögskolan Hvilan ansvarar för. Parallellt med yrkesstudierna läser du integrerad svenska på plats. Utbildningen är på 1,5 år (60 veckor).

Utbildningens innehåll
• Trädgårdsanläggning och skötsel

Läs mer om modulernas innehåll på www.hvilanutbildning.se

Vart leder utbildningen 
Med en gedigen grundutbildning finns det goda möjligheter att få arbete i trädgårds- och odlingsbranschen. Yrkes-Sfi på Hvilan Utbildning är en yrkesmässig utbildning kombinerad med Sfi inom en framtidsbransch med goda arbetsmöjligheter.

Följande delar ingår:
Marken och växternas biologi
Växtkunskap grund
Skötsel av utemiljöer grund
Trädgårdsmaskiner
Entreprenörskap och företagande
Försäljning och kundservice
Arbetsmiljö och säkerhetsfrågor
Hjärt- och lungräddning
Beskärning och trädvård
Trädgårdsanläggning, grund
Växtkunskap fördjupning
APL Trädgårdsanläggning
Design

Praktik
För att anställningsbarheten ska bli så hög som möjligt ingår praktik ute i branschen som en självklar del av utbildningen. Att få ett eget nätverk och få en direkt inblick i arbetslivet är viktigt för att kunna gå ut i arbete efter utbildningen.

Vem som får söka
Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och tidigare studerat Sfi med godkänt resultat på kurs B. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet från odling, skötsel eller trädgårdsanläggning, men väl ett gediget intresse av att studera och därefter arbeta i trädgårdsbranschen.

Utbildningskostnad
Utbildningen är kostnadsfri. Eventuella utgifter för studiebesök, kurslitteratur och transport står den studerande själv för. Eventuella arbetskläder och skor lånas ut av skolan/praktikplatsen. Utbildningen berättigar dig till aktivitetsstöd alt etableringsersättning.

Ansökan & urval
Fyll i en ansökan via ”Ansök här” knappen uppe till höger på denna websida. Efter du fyllt i ansökan kommer den att skickas till din hemkommuns Sfi och utbildningsanordnare. Vi skickar en bekräftelse på din anmälan via e-post.

Vi kallar dig till start så fort din hemkommun godkänt din ansökan för studier på Sfi-Trädgård.

OBS! Till ansökan bifogas följande:
*Intyg/betyg från Sfi
*Personbevis, ändamål folkbokföring, högst 1 månad gammalt

Vill du veta mer?
Ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen i din hemkommun

eller kontakta:
Sandra Lennartsson, Hvilan Utbildning (ansvarig för yrkesutbildningen) 040-46 37 09, sandra.lennartsson@hvilanutbildning.se
Liza Bard, Sfi-rektor på Hvilan Folkhögskolan (ansvarig för Sfi-delen) 040-46 44 09, liza.bard@hvilan@se

Senast uppdaterad: