Sprinklermontör med sfi-studier –Kombinationsutbildning med stödjande insatser (Malmö)

Lär dig svenska och ett yrke genom att gå en kombinationsutbildning. Du lär dig svenska samtidigt som du läser en yrkesutbildning på gymnasienivå. Du får praktisera och har goda chanser att få jobb efter utbildningen.

En sprinklermontör installerar rör, sprinklerhuvud och centraler så att allt fungerar om det börjar brinna. Om en brand startar börjar sprinklerna spruta vatten där det brinner. Som sprinklermontör kan du jobba på byggen och installera nya sprinklersystem. Du kan också jobba med service och kontrollera att de system som finns fungerar som de ska.

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter om hur en sprinkleranläggning byggs upp och fungerar. Du får också lära dig felsökning, reparation, drift och underhåll av sprinkleranläggningar. Du får även kunskaper om olika material och metoder samt färdigheter i att utföra rörinstallationer och montering av olika typer av delar som hör till en sprinkleranläggning.

Du får betyg i de kurser som du klarat av under utbildningen. Det gäller både sfi och yrkesutbildningen. I utbildningen ingår 9 veckors praktik – APL arbetsplatsförlagt lärande. Efter utbildningen har du stora möjligheter till ett jobb i en snabbt växande bransch. Det finns bra utvecklingsmöjligheter inom branschen. Är du driven kan du bli ledande montör.

Målet med utbildningen
Målet är att du ska kunna arbeta som registrerad sprinklermontör och att bli klar med din sfi-utbildning.
Du får betyg i de kurser som du klarat av under utbildningen. Det gäller både sfi och yrkesutbildningen. Efter utbildningen har du stora möjligheter till ett jobb i en snabbt växande bransch. Det finns bra utvecklingsmöjligheter inom branschen. Är du driven kan du bli ledande montör.

Kurser som ingår

  • Verktygs- och materialhantering 100p
  • Entreprenadteknik 100p
  • Sprinklerteknik 1100p
  • Sprinklerteknik 2 100p
  • Systemuppbyggnad 100p
  • Orienteringskurs 100p
  • Sfi C och D

Utbildningens längd

Utbildningen är 40 veckor lång.

Betyg och intyg

Efter avslutad yrkesutbildning får du betyg i de kurser du klarat av under utbildningen. Gäller både SFI och yrkesutbildningen.

Utbildningskostnad 

Utbildningen är kostnadsfri.

Utbildningen berättigar dig, som varit bosatt i Sverige i minst 2 år, att söka studiemedel hos CSN, detta gäller dock inte SFI-delen.

Utbildningsort och adress
Astar, Fosievägen 8, Malmö.

Vem får söka?
Du ska ha kunskaper i svenska motsvarande sfi C (ej nybörjare) eller sfi D. Du ska kunna uppvisa godkänt betyg på kurs B i svenska.

Ansökan
Fyll i en ansökan via ”Ansök här” knappen uppe till höger på denna websida. Men kontakta gärna SFI i din hemkommun innan du ansöker.

OBS!  till ansökan ska du bifoga följande dokument:

  • Intyg/betyg från SFI
  • Personbevis, ändamål folkbokföring, högst 1 månad gammalt

Mer information 

Yrkeslärare Astar: Peter Kristoffersson peter.kristoffersson@astar.se

Utbildningsansvarig Astar: Ziad Hasbini ziad.hasbini@astar.se

Sfi-lärare Malmö stad: Marta Stridsvik marta.stridsvik@malmo.se

Rektor Malmö stad: Ronny Wulff ronny.wulff@malmo.se

För handläggare i hemkommun – IKE

IKE-beslut skickas till rektor Ronny Wulf ronny.wulf@malmo.se

 

Senast uppdaterad: