Yrkes-sfi för vård och omsorg (Kävlinge)

Vill du arbeta inom vården i nära relation med andra människor? Då är det här utbildningen för dig! Efter avslutad utbildning kommer du att kunna arbeta inom äldreomsorg. Inom vård och omsorg finns det goda möjligheter till jobb!

Utbildningen består av två steg. Det första leder till arbete som vårdbiträde. Det andra steget kan du söka jobb som undersköterska.

För att kunna genomföra utbildningen, inklusive APL (arbetsplats förlagt lärande) inom yrkesområdet behöver du som sökande ha ett genuint intresse av att arbeta inom vården, kunna delta i APL inom vården (hemtjänst, äldreomsorg, personlig assistans) i Kävlinge eller närliggande kommuner, vara beredd att arbeta på oregelbundna tider, t ex tidiga morgnar, sena kvällar och anpassa dig till de regler som gäller på arbetsplatsen. Det är värdefullt om du som sökande kan, eller vill lära dig att cykla, eftersom det är ett vanligt transportmedel inom hemtjänsten. Orienteringskursen innehåller kartläggning i litteracitet, cykelskola efter behov, digital kompetens, ”Att arbeta i Vården i Sverige” samt studieteknik. Om man under kartläggningen upptäcker att eleven inte har förutsättningar att klara kursen kan det vara så att man inte går vidare till del 1. Oavsett studieväg så måste du slutföra SfiD på max 29 veckor. Din studieplan samt resultat publiceras 1 gång/termin på Yrkes-sfi plattformen där din hemkommun/arbetsförmedlare kan komma åt.

Kurser som ingår:
Steg 1 
SFI D, svenska som andraspråk grundläggande delkurs 1, 2 (individuellt beroende på startnivå och progressionstakt)
Orienteringskurs 200 p
Hälsopedagogik, 100 p
Vård och omsorgsarbete 1, 200 p
Etik och människans livsvillkor, 100 p
Psykiatri 1, 100 p
Psykologi 1, 50 p
Medicin 1, 150 p
Specialpedagogik 1, 100 p

OBS! för att kunna fortsätta till steg 2 skall du ha godkända betyg i alla ämne i steg 1 inkl APL.

Observera att steg 2 endast kommer att starta om det finns tillräckligt många elever som väljer att läsa steg 2.

Steg 2
Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 1-4 (individuellt beroende på startnivå och progressionstakt)
Vård och omsorgsarbete 2, 150 p
Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 p
Äldres hälsa och livskvalitet, 200 p
Hemsjukvård, 100 p
Vårdpedagogik och handledning, 100 p

Ekonomi:
Du kan söka till CSN för 50 % under tiden du studera sfi och efter avslutad sfi upp till 100 %.

Vem får söka?
Du ska ha godkända betyg i sfi C. Du behöver inte ha någon erfarenhet av att arbeta i vården, men du måste ha ett genuint intresse av att arbeta inom vårdsektorn.

Ansökan & Urval
Fyll i en ansökan via ”Ansök här” knappen uppe till höger på denna webbsida. Efter du fyllt i ansökan kommer den att skickas till din hemkommun. Vi skickar en bekräftelse på din anmälan via e-post.

OBS! Till ansökan bifogas följande:
• Intyg/betyg från sfi
• Personbevis, ändamål folkbokföring, högst 1 månad gammal

För mer information kontakta
Anna Gunnarsson, studie-och yrkesvägledare, via e-post: pia.lord@kavlinge.se eller via telefon 046-739360

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Observera att utbildningen kommer att starta förutsatt att det finns tillräckligt många sökande.

Senast uppdaterad: