Yrkes-sfi för vård och omsorg (Eslöv)

Vill du arbeta inom vården i nära relation med andra människor? Då är det här utbildningen för dig! Efter avslutad utbildning kommer du att kunna arbeta inom bland annat hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller med personer som har funktionsnedsättning. Inom vård och omsorg finns det goda möjligheter till jobb!

Utbildningen är uppdelad i två steg. Efter första steget är den studerande, enligt Vård- och Omsorgscolleges kriterier, utbildad till att kunna arbeta som vårdbiträde och har grundläggande kompetens för att arbeta inom vård och omsorg. Efter andra delen av utbildningen har den studerande kunskaper och fördjupning som krävs för att kunna arbeta som undersköterska. Hela utbildningen är på heltid.

Arbetet innebär att du ibland kommer att arbeta på oregelbundna tider, till exempel tidiga morgnar, sena kvällar och helger. Det finns mycket goda chanser till jobb för dig efter avlutad utbildning.

Två dagar i veckan är det praktik på en arbetsplats inom vård och omsorg och resterande tid läser den studerade gymnasiekurser och svenska. Detta upplägg skapar en tydlig koppling mellan teori och praktik, vilket gör att du kan omsätta dina kunskaper från skolan ute på arbetsplatsen.

Kurser som ingår:
Steg 1:
SFI D
Hälsopedagogik                           100 p
Medicin 1                                      150 p
Etik och Människans livsvillkor     100 p
Psykiatri 1                                     100 p
Psykologi 1                                    50 p
Specialpedagogik 1                       100 p
Vård och omsorgsarbete 1            200 p

Steg 2:
Grundläggande svenska/svenska som andraspråk ca 200 p
Samhällskunskap 1a1                 50 p
Hemsjukvård                                100 p
Vårdpedagogik och handledning 100 p
Palliativ vård                                 100 p
Vård och omsorgsarbete 2           150 p
Äldres hälsa och livskvalitet          200 p

Utbildningskostnad
Utbildningen är kostnadsfri. Eventuella utgifter för studiebesök, kurslitteratur och transport står den studerande själv för. Eventuella arbetskläder och skor lånas ut av skolan/praktikplatsen. Utbildningen berättigar dig, som varit bosatt i Sverige i minst 2 år, att söka studiemedel hos CSN för studier på heltid.

Vem får söka?
Du skall ha godkända betyg i sfi-C.

Ansökan & Urval
Fyll i en ansökan via ”Ansök här” knappen uppe till höger på denna websida. Efter du fyllt i ansökan kommer den att skickas till din hemkommuns sfi och utbildningsanordnare. Vi skickar en bekräftelse på din anmälan via e-post.

OBS! Till ansökan bifogas följande:

  • Intyg/betyg från sfi
  • Personbevis, ändamål folkbokföring, högst 1 månad gammal

För mer information kontakta studie-och yrkesvägledarna, på telefon 0413-642 35, under deras telefontid eller e-post vagledning.vux@eslov.se

 

 

Senast uppdaterad: