Yrkes-SFI Charkuteri och Delikatess – kombinationsutbildning med stödjande insatser(Malmö)

UTBILDA DIG INOM CHARKUTERI/DELIKATESS - ETT FRAMTIDSYRKE DÄR DET FINNS GODA MÖJLIGHETER TILL JOBB!

På Komvux Malmö kan du studera SFI (svenska för invandrare) och samtidigt kombinera dina språkstudier med en yrkesutbildning med inriktning mot charkuteri/delikatess. Huvudman för både SFI och yrkesutbildningen är Malmö stad.

Vart leder utbildningen

Målet med utbildningen är att du ska kunna arbeta i matbutiker och andra butiker med chark och delikatessavdelningar, eller på caféer samt att du blir klar med SFI.

Kurser som ingår i utbildningen

Livsmedel och näringslära 100p

Hygien 100p

Matlagning 1 100p

Charkuteri 1 100p

Charkuteri 2 100p

Mat och butik 1 100p

Mat och butik 2 100p

Mat och butik specialisering 100p

Service och bemötande 100p

SFI C och D

Arbetsplats förlagt lärande APL cirka 20 veckor

Utbildningens längd

Utbildningen är 67 veckor. Utbildningen kan variera beroende på hur långt du har kommit i din språkutveckling.

Betyg och intyg

Efter avslutad yrkesutbildning får du betyg i de kurser du klarat av under utbildningen. Gäller både SFI och yrkesutbildningen.

Utbildningskostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Utbildningen berättigar dig, som varit bosatt i Sverige i minst 2 år, att söka  studiemedel hos CSN, detta gäller dock inte SFI-delen.

Utbildningsort och adress
Komvux Malmö – Kungsgatan 44 Malmö.

Vem som får söka
Du ska ha kunskaper i svenska motsvarande SFI C (ej nybörjare) eller SFI D. Du ska kunna uppvisa godkänt betyg på kurs B. Du behöver ha ett genuint intresse av att arbeta inom chark- och delikatessbranschen.

Ansökan
Fyll i en ansökan via ”Ansök här” knappen uppe till höger på denna websida. Men kontakta gärna SFI i din hemkommun innan du ansöker.

OBS!  till ansökan ska du bifoga följande dokument:
Intyg/betyg från SFI
Personbevis, ändamål folkbokföring, högst 1 månad gammal.

Om du vill veta mer om utbildningen – kontakta: 

Yrkeslärare/Samordnare: Håkan Nilsson, E-post: hakan.nilsson@malmo.se

Rektor: Åsa Pålsson E-post: asa.palsson@malmo.se

För handläggare i hemkommun – IKE

IKE-beslut skickas till rektor Åsa Pålsson

Åsa Pålsson                                                                                                                                                                                  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Kungsgatan 44                                                                                                                                                                                                205 80 Malmö

 

Senast uppdaterad: