Yrkes-sfi för lastbilsförare C-behörighet (Helsingborg)

Lastbilsförare ett serviceyrke!
Yrkes-sfi lastbilsförare C-behörighet är en arbetsmarknadsutbildning hos Yrkesakademin i Helsingborg där du läser yrkesinriktad Sfi och C-behörighet samtidigt. Ansvarig för Sfi är Helsingborgs vuxenutbildning i nära samarbete med Merit Utbildning AB. Lastbilsförare transporterar olika sorters gods, det kan vara byggmaterial, livsmedel, kemikalier, bränsle eller levande djur. Det behövs både kunskap och ansvarskänsla för att hantera godset på ett säkert sätt i trafiken. Lastbilsförare har ett självständigt yrke, som kräver att man är bra på att planera och organisera sina uppgifter. Det är också ett serviceyrke där lastning och lossning av gods innebär mycket kundkontakter.
De flesta lastbilsförare är anställda på åkerier. Många lastbilsförare är enskilda företagare, enmansföretagare eller fåmansföretagare, som både har anställda förare, men som också kör själva.

Arbetsuppgifter
Lastbilsförare arbetar med att transportera olika sorters gods. Lastning och lossning ingår ofta i arbetet, liksom att beräkna godsets vikt och volym. Vid lastning måste man tänka både på i vilken ordning godset ska lossas och hur fordonet blir bäst lastat med tanke på stabilitet och lastsäkring.

De flesta lastbilsförare arbetar som distributionsförare. De kör ut gods från lagercentraler till olika godsmottagare, till exempel butiker och kontor. Distributionskörning innebär många stopp med på- och avstigningar ur fordonet.

Hur går utbildningen till?
Utbildningen inleds med en förberedande del, test och kartläggning (8 veckor) där elevens förkunskaper och förutsättningar för att klara utbildningen testas.
Utbildningen genomförs som en kombination av lärarledd undervisning, självstudier, praktiska uppgifter och arbetsplatsförlagd utbildning. Det är en heltidsutbildning där all undervisning, utbildningsmaterial samt proven hos Trafikverket är på svenska. Nödvändiga certifieringar och intyg för yrket ingår i utbildningen.

Vart leder utbildningen
Det är brist på lastbilsförare och därför finns mycket goda jobbmöjligheter. Yrkesförare med C-behörighet är eftersökt inom främst storstadsregionerna.

Kurser som ingår:
Sfi med inriktning lastbilsförare, 15h/v. SVA grund, delkurs 1 och 2 (individuellt beroende på språklig nivå)
Test-och kartläggning, 8 veckor, utbildningen inleds med denna kurs där dina förkunskaper och förutsättningar för att klara utbildningen testas. Studiebesök ingår.
Arbetsmarknadsutbildning: 32 veckor
Förarutbildning körkortsklass C
Mängdträning på åkeri C
Yrkeskompetensbevis grundutbildning 140 timmar
Arbete på väg nivå 1 och 2
Körning med lastbil på halkbana
ADR grundkurs
ADR klass 1
Truckutbildning A och B (godshantering enligt TLP 10)
Totalt: 40 veckor

Utbildningskostnad
Utbildningen är kostnadsfri. Utbildningen berättigar dig till aktivitetsstöd alt etableringsersättning. Resekostnad över 600 kr kan man ansöka om ersättning för utlägg för resor hos Arbetsförmedlingen, med allmänna kommunikationer i första hand.

Vem får söka?
Du ska vara minst 21 år.
Du ska ha svenskt B-körkort med god körvana att köra personbil med manuell växel.

Du studerar just nu sfi på C-kurs nivå eller D-kurs nivå. Du behöver ha uppnått en viss språknivå för att tillgodogöra dig utbildningen.

Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen bedömer om du tillhör målgruppen för utbildningen.

Ansökan & Urval
Ansökan ska göras senast 2020-09-22.
Fyll i en ansökan på Yrkes SFI Skånes hemsida. www.yrkessfiskane.se

OBS! Till ansökan bifogas följande:
• Intyg/betyg från sfi.
• Personbevis, ändamål folkbokföring, högst 1 månad gammalt
• Körkort, kopia.
I ansökan ska du också motivera varför du vill gå utbildningen.

OBS! Du måste träffa studie- och yrkesvägledaren i din kommun efter att ansökan är inskickad!
Arbetsgivaren kommer att kräva ett utdrag från belastningsregister. Dock ej ett krav för att söka till utbildningen. De som är aktuella för utbildningen kallas till test-och kartläggning.

För mer information om yrkesutbildningen kontakta Jimmy Brorsson, Regionchef, på telefonnummer; 073-3017809 eller via e-post:  jimmy.brorsson@ya.se.

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Senast uppdaterad: