Yrkes-SFI inriktning Grafisk operatör. Kombinationsutbildning med stödjande insatser (Malmö)

UTBILDA DIG TILL GRAFISK OPERATÖR - ETT FRAMTIDSYRKE DÄR DET FINNS GODA MÖJLIGHETER TILL JOBB!

Utbildningen är en kombinationsutbildning som ger dig både SFI och en grundläggande yrkesutbildning. Yrkesutbildningen inriktar sig mot grafisk operatör. Man studerar och praktiserar inom olika områden, som t.ex. olika trycktekniker. Man lär sig om olika material som man använder för att producera en trycksak och hur man efterbehandlar en trycksak.

Vad gör en grafisk operatör? En grafisk operatör arbetar på ett tryckeri. På ett tryckeri producerar man många olika trycksaker. En trycksak kan ha både text och bild. Exempel på trycksaker är reklam, affischer, visitkort, broschyrer, böcker och etiketter till matförpackningar.

I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det innebär att du genomför en del av utbildningen på en arbetsplats. När du gör APL följer du din handledares arbetstider.

Målet med utbildningen?
Det finns två mål med utbildningen. Ett mål är att du ska kunna arbeta på ett företag som jobbar med olika trycktekniker och metoder för efterbehandling efter utbildningen. Ett annat mål är att du studerar för att uppnå betyg i SFI-kurs C och/eller kurs D.

Vem får söka?

Du ska ha kunskaper i svenska motsvarande SFI C (ej nybörjare) eller SFI D. Du ska kunna uppvisa godkänt betyg på kurs B i svenska för invandrare, SFI.

Kurser

  • Orienteringskurs 3 veckor, 150 poäng
  • Grafisk produktion 1 och 2, 200 poäng
  • Materialkunskap, 100 poäng
  • Produktionsutrustning, 100 poäng
  • Driftsäkerhet och underhåll, 100 poäng
  • Digitalt skapande, 100 poäng
  • SFI C och D
  • APL, cirka 2 dager per vecka

Utbildningens längd

Utbildningen är 50 veckor exklusive 3 veckors inledande orienteringskurs. Utbildningstiden kan variera beroende på hur långt du har kommit i din språkutveckling. Utbildningen omfattar studier på heltid (100 %).

Betyg och intyg

Efter avslutad yrkesutbildning får du kompetensintyg samt betyg i de kurser du klarat av under utbildningen. Gäller både SFI och yrkesutbildningen.

Utbildningskostnad 

Utbildningen är kostnadsfri.

Utbildningsort och adress

Komvux Malmö Agnesfrids gymnasium, Agnesfridsvägen 184 C

Mer information

Rektor Malmö stad: Jonas Kristiansson jonas.kristiansson@malmo.se

Yrkeslärare: Roger Kristiansson roger.kristiansson@malmo.se

Sfi-lärare: Eva Skowronski eva.skowronski@malmo.se

För handläggare i hemkommun – IKE

IKE-beslut skickas till:

Komvux Malmö, Att: Extern Upphandlad verksamhet

SYV Postfack 171

Kungsgatan 44, 205 80 Malmö

Senast uppdaterad: