Yrkes-SFI inriktning Lokalvård. Kombinationsutbildning med stödjande insatser (Malmö)

UTBILDA DIG INOM LOKALVÅRD - DÄR DET FINNS GODA MÖJLIGHETER TILL JOBB!

På Komvux Malmö kan du studera SFI (svenska för invandrare) och samtidigt kombinera dina språkstudier med en yrkesutbildning med inriktning mot Lokalvård. Huvudman för både SFI och yrkesutbildning är Malmö stad.

Detta är en lärlingsutbildning. Det innebär att du är ute på en arbetsplats minst 70% under dina studier.

Målet med utbildningen?
Målet är att du ska kunna arbeta som lokalvårdare inom kommuner och företag samt att bli klar med SFI.

Kurser som ingår

  • Orienteringskurs 50p
  • Hygien 100p
  • Ergonomi 100p
  • Städservice 100p
  • Service och bemötande 1, 100p
  • SFI C och D

Utbildningens längd

Utbildningen är 37 veckor. Tiden kan variera beroende på hur långt du har kommit i din språkutveckling.

Betyg och intyg

Efter avslutad yrkesutbildning får du betyg i de kurser du klarat av under utbildningen. Gäller både SFI och yrkesutbildningen.

Utbildningskostnad 

Utbildningen är kostnadsfri.

Utbildningen berättigar dig, som varit bosatt i Sverige i minst 2 år, att söka studiemedel hos CSN, detta gäller dock inte SFI-delen.

Utbildningsort och adress
Komvux Malmö Kungsgatan 44 Malmö.

Vem får söka?
Du ska ha kunskaper i svenska motsvarande SFI C (ej nybörjare) eller SFI D. Du ska kunna uppvisa godkänt betyg på kurs B.

Ansökan
Fyll i en ansökan via ”Ansök här” knappen uppe till höger på denna websida. Men kontakta gärna SFI i din hemkommun innan du ansöker.

OBS!  till ansökan ska du bifoga följande dokument:

  • Intyg/betyg från SFI
  • Personbevis, ändamål folkbokföring, högst 1 månad gammalt

Mer information 

Rektor Malmö: Thomas Pettersson E-post: thomas.pettersson7@malmo.se

För handläggare i hemkommun – IKE

IKE-beslut skickas till:

SyV upphandlade verksamheter, Kungsgatan 44, 21213 Malmö

 

Senast uppdaterad: