Yrkes-SFI inriktning Maskinoperatör. Kombinationsutbildning med stödjande insatser (Malmö)

UTBILDA DIG TILL MASKINOPERATÖR - ETT FRAMTIDSYRKE DÄR DET FINNS GODA MÖJLIGHETER TILL JOBB!

Utbildningen är en kombinationsutbildning som ger dig både SFI och en grundläggande yrkesutbildning. Yrkesutbildningen inriktar sig mot maskinoperatör. Du studerar och praktiserar inom olika områden, som t.ex. sköta och övervaka maskiner.

En maskinoperatör arbetar på olika företag inom industrin. Exempel på industrier du kan jobba inom som maskinoperatör är livsmedelsindustrin, träindustrin, plastindustrin, pappersvaruindustrin, textilindustrin eller farmaceutiska industrin. Som maskinoperatör jobbar du med att sköta och övervaka maskiner. Dina exakta arbetsuppgifter varierar beroende på var du jobbar, men i huvudsak kontrollerar du maskiner som tillverkar produkter av olika slag

I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det innebär att du genomför en del av utbildningen på en arbetsplats. När du gör APL följer du din handledares arbetstider.

Målet med utbildningen?
Det finns två mål med utbildningen. Ett mål är att du ska kunna arbeta på ett företag inom industrin efter utbildningen. Ett annat mål är att du studerar för att uppnå betyg i SFI-kurs D.

Vem får söka?

Du ska ha avslutat SFI kurs C och ska kunna uppvisa godkänt betyg från kursen.

Kurser

  • Tillverkningsunderlag 1, 100 p
  • Produktionsutrustning 1, 100 p
  • Materialkunskap 1, 100 p
  • Människan i industrin 1, 100 p
  • Svets grund, 100 p
  • Datorstyrd produktion 1, 100 p
  • Orienteringskurs, 200 poäng
  • SFI D 15 tim/vecka
  • APL arbetsplatsförlagt lärande (ca. 15 % av kurstiden)

Utbildningens längd

Utbildningen är 52 veckor. Utbildningstiden kan variera beroende på hur långt du har kommit i din språkutveckling. Utbildningen omfattar studier på heltid (100 %).

Betyg och intyg

Efter avslutad yrkesutbildning får du kompetensintyg samt betyg i de kurser du klarat av under utbildningen. Gäller både SFI och yrkesutbildningen. Du får även truckkort.

Utbildningskostnad 

Utbildningen är kostnadsfri.

Utbildningsort och adress

Veldi kompetens, Kantyxegatan 17 Malmö

Mer information

Rektor Malmö stad: Thomas Pettersson thomas.pettersson7@malmo.se

Utbildningsansvarig Veldi: Samuel Carlsson, samuel.carlsson@veldikompetens.se

Yrkeslärare Veldi: Nihad Salah, nihad.salah@veldikompetens.se

Sfi-lärare: Sara Elovsson, sara.elovsson@malmo.se

För handläggare i hemkommun – IKE

IKE-beslut skickas till:

Komvux Malmö, Att: Extern Upphandlad verksamhet

SYV Postfack 171

Kungsgatan 44, 205 80 Malmö

Senast uppdaterad: