Yrkes-SFI inriktning Servering, Barista och Barteknik med integrerad SFI. Kombinationsutbildning med stödjande insatser (Malmö)

UTBILDA DIG INOM SERVERING, BARISTA, BARTEKNIK - FRAMTIDSYRKEN DÄR DET FINNS GODA MÖJLIGHETER TILL JOBB!

På Komvux Malmö kan du studera SFI (svenska för invandrare) och samtidigt kombinera dina språkstudier med en yrkesutbildning med inriktning mot servering, barista och barteknik. Huvudman för både SFI och yrkesutbildning är Malmö stad.

Målet med utbildningen?
Målet är att du ska kunna arbeta på restauranger, caféer, barer med flera arbetsplatser samt att du blir klar med SFI.

Kursupplägg

Livsmedel och näringslära, 100p

Hygien, 100p

Service och bemötande 1, 100p

Servering 1, 100p

Drycker, 100p

Drycker och ansvarsfull alkoholhantering, 100p

Servering 2, 200p

Barteknik, 100p

SFI C och D

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) cirka 20 veckor

Utbildningens längd

Utbildningen är 67 veckor. Utbildningen kan variera beroende på hur långt du har kommit i din språkutveckling.

Betyg och intyg

Efter avslutad yrkesutbildning får du betyg i de kurser du klarat av under utbildningen. Gäller både SFI och yrkesutbildningen.

Utbildningskostnad 

Utbildningen är kostnadsfri.

Utbildningen berättigar dig, som varit bosatt i Sverige i minst 2 år, att söka studiemedel hos CSN, detta gäller dock inte SFI-delen.

Utbildningsort och adress
Komvux Malmö – Kungsgatan 44 Malmö.

Vem får söka?
Du ska lägst ha kunskaper i svenska motsvarande SFI B. Du ska kunna uppvisa godkänt betyg på kurs B. Du behöver ha ett genuint intresse av att arbeta inom restaurang- och cafébranscherna.

Ansökan
Fyll i en ansökan via ”Ansök här” knappen uppe till höger på denna websida. Men kontakta gärna SFI i din hemkommun innan du ansöker.

OBS!  till ansökan ska du bifoga följande dokument:
Intyg/betyg från SFI
Personbevis, ändamål folkbokföring, högst 1 månad gammal

Om du vill veta mer om utbildningen kontakta:

Yrkeslärare/Samordnare: Peter Seehagen E-post johnnypeter.seehagen@malmo.se

Rektor: Åsa Pålsson E-post: asa.palsson@malmo.se

För handläggare i hemkommun – IKE

IKE-beslut skickas till rektor Åsa Pålsson

Åsa Pålsson                                                                                                                                                                                  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Kungsgatan 44                                                                                                                                                                                                205 80 Malmö

Senast uppdaterad: