Yrkes-SFI Restaurang med integrerad SFI. Kombinationsutbildning med stödjande insatser (Malmö)

UTBILDA DIG INOM KÖK & RESTAURANG - EN FRAMTIDSBRANSCH DÄR DET FINNS GODA MÖJLIGHETER TILL JOBB!

På Komvux Malmö kan du studera SFI (svenska för invandrare) och samtidigt kombinera dina språkstudier med en yrkesutbildning med inriktning mot kock. Huvudman för både SFI och yrkesutbildning är Malmö stad.

Utbildningen inriktar sig mot kock i storkök/restaurang/café och i äldrevården och förskolan.

I utbildningen ingår cirka 20 veckors praktik – APL arbetsplatsförlagt lärande.

Målet med utbildningen?
Målet är att du ska kunna arbeta inom till exempel storkök, caféer och restauranger efter utbildningen samt att du blir klar med SFI.

Kurser som ingår

  • Livsmedel och näringslära 100p
  • Hygien 100p
  • Service- och bemötande 100p
  • Matlagning 1 100p
  • Matlagning 2 200p
  • Matlagning 3 200p
  • Matlagning 4 200p
  • SFI C och D

Utbildningens längd

Utbildningen är 67 veckor lång.

Betyg och intyg

Efter avslutad yrkesutbildning får du betyg i de kurser du klarat av under utbildningen. Gäller både SFI och yrkesutbildningen.

Utbildningskostnad 

Utbildningen är kostnadsfri.

Utbildningsort och adress
Komvux Malmö – Kungsgatan 44, Malmö.

Vem får söka?
Du ska ha kunskaper i svenska motsvarande SFI C (ej nybörjare) eller SFI D. Du ska kunna uppvisa godkänt betyg på kurs B. Du behöver ha ett genuint intresse av att arbeta inom restaurang och kök.

Ansökan
Fyll i en ansökan via ”Ansök här” knappen uppe till höger på denna websida. Men kontakta gärna SFI i din hemkommun innan du ansöker.

Sista ansökningsdag är 31 oktober.

OBS!  till ansökan ska du bifoga följande dokument:
Intyg/betyg från SFI
Personbevis, ändamål folkbokföring, högst 1 månad gammal

Mer information 
Yrkeslärare/Samordnare: Johan Jakobsson E-post: johan.jakobsson2@malmo.se

SFI-lärare: Olle Bredin E-post olle.bredin@malmo.se /  Anette Wästberg E-post anette.wastberg@malmo.se

Rektor: Åsa Pålsson E-post: asa.palsson@malmo.se

För handläggare i hemkommun – IKE

IKE-beslut skickas till:

Komvux Malmö, Att: Extern Upphandlad verksamhet

SYV Postfack 171

Kungsgatan 44, 205 80 Malmö

 

Senast uppdaterad: