Yrkes-sfi vård och omsorg (Ystad)

Är du intresserad av att arbeta inom vården?
Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta inom vården. Utbildningen är uppdelad i två steg där du efter att ha blivit godkänd på steg ett kan ta anställning som vårdbiträde och efter att ha blivit godkänd på steg två kan du ta anställning som undersköterska.

Utbildningen är uppdelad i två steg. Efter det första steget är du utbildad till att kunna arbeta som vårdbiträde och har grundläggande kompetens för att arbeta inom vård och omsorg. Efter det andra steget kan du arbeta som undersköterska och får ett diplom från Vård- och Omsorgscollege. Utbildningen är på heltid.

Arbetet innebär att du ibland kommer att arbeta på oregelbundna tider, till exempel tidiga morgnar, sena kvällar och helger. Det finns mycket goda chanser till jobb för dig efter avlutad utbildning.

Du kommer att läsa svenska parallellt och integrerat med yrkeskurserna under hela utbildningen.

Kurser som ingår:

Steg 1
Sfi D/Svenska som andraspråk (grund) – 15tim/vecka
Vård- och omsorgsarbete 1 (APL) – 200p
Hälsopedagogik – 100p
Orienteringskurs (att arbeta i Sverige) – 100p
Svenska som andra språk (grund) – 300p
Etik och människans livsvillkor – 100p
Medicin 1 – 150p
Psykiatri 1 – 100p
Specialpedagogik 1 (APL) – 100p
Psykologi 1a1 – 50p

OBS! för att kunna fortsätta till steg 2 skall du ha godkända betyg i alla yrkesämne i steg 1 och vara klar med sfi D.

Steg 2
Svenska som andraspråk (grund) – 300p
Orienteringskurs (Svenska samhället) – 100p
Samhälle 1a1 – 50p
Svenska som andraspråk 1 – 100p
Vård- och omsorgsarbete 2 – 150p
Äldres hälsa (APL) – 200p
Vård och omsorg vid demenssjukdom (APL) – 100p
Gymnasiearbetet (APL) – 100p

Utbildningens längd och arbetsplatsförlagt lärande

APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen med 20 veckor. Total utbildningslängd är 115 veckor: Steg 1 omfattar 80 veckor och Steg 2 omfattar 55 veckor.

Utbildningskostnad
Utbildningen är kostnadsfri. Eventuella utgifter för studiebesök, kurslitteratur och transport står den studerande själv för. Eventuella arbetskläder lånas ut av skolan/praktikplatsen. Utbildningen berättigar dig, som varit bosatt i Sverige i minst 2 år, att söka studiemedel hos CSN för 50 % under tiden du studera sfi och efter avslutad sfi upp till 100 %.

Vem får söka?
Du ska ha godkända betyg i sfi C. Du behöver inte ha någon erfarenhet av att arbeta i vården, men du måste ha ett genuint intresse av att arbeta inom vårdsektorn.

För mer information kontakta
Sara Persson, studie- och yrkesvägledare via e-post: sara.persson@ystad.se, eller telefon: 0411-577043

Titta gärna på informationsfilmen om utbildningen i Ystad

Senast uppdaterad: