Yrkes-sfi vårdbiträde (Burlöv/Svedala)

Vill du arbeta med människor som är i behov av omsorg, omvårdnad och stöd? Att arbeta inom vården är ett omväxlande, roligt och värdefullt arbete där man träffar många människor med olika behov.

Denna utbildning ger dig möjligheter att kombinera SFI och svenska som andraspråk med kurser inom vård och omsorg. Du får en utbildning som vårdbiträde och kan senare utbilda dig till undersköterska.

Du lär dig om hälsa, medicin, pedagogik och psykologi och om människors olika behov och du kommer att läsa på Komvux Burlöv/Svedala samtidigt som du praktiserar på en arbetsplats (APL). I utbildningen ingår moment där du tränar språk i verkliga situationer som kan komma under din praktik samt de yrkeskunskaper som krävs för ett framtida jobb som vårdbiträde.

Utbildningen är ett samarbete mellan Burlöv och Svedala och du läser den i två steg.

Steg 1 i Burlövs, 18 augusti 2021 – 7 juni 2022

Steg 2 i Svedala, kursstart augusti 2022

Information till sökandes hemkommun

Beslut om IKE ska avse utbildningen i dess helhet – det vill säga ett beslut avseende steg 1 i Burlöv och ett avseende steg 2 i Svedala.

Kurser som ingår
Steg 1:

 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 100p
 • Omvårdnad 1 100p
 • Social omsorg 1 100p
 • Psykologi 50p
 • Orienteringskurs Digital kompetens 100p
 • Orienteringskurs Yrkessvenska vård 100p
 • Orienteringskurs Arbetsmarknadskunskap 150p
 • Orienteringskurs Anatomi/Fysiologi 100p
 • SVA Grund 1 – 2  beroende på progressionstakt
 • Arbetsplatsförlagt lärande: 8 veckor

Steg 2:

 • Anatomi och fysiologi 1            50p
 • Gerontologi och geriatrik        100p
 • Hälso- och sjukvård 1               100p
 • Psykiatri 1                                   100p
 • SVA grund delkurs 1-4 beroende på genomförda kurser i steg 1
 • Arbetsplatsförlagt lärande: 10 veckor

Vem kan söka utbildningen?

Du som har betyg på SFI, kurs C.

Du som inte är klar med SFI, kurs D.

Du som är intresserad av att arbeta inom vård

Du som kan studera på heltid.

Du som kan göra Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) på heltid.

Antagningskrav
Du som söker ska ha godkända betyg i Sfi C. För att kunna fortsätta på steg 2, ska du ha betyg på alla gymnasiekurser i steg 1 samt Sfi D.
Alla antagna behöver visa ett registerutdrag ur Belastningsregistret.

Utbildningskostnad
Utbildningen är kostnadsfri. Eventuella utgifter för studiebesök, kurslitteratur och transport står du som studerande själv för. Eventuella arbetskläder och skor lånas ut av skolan/praktikplatsen. Utbildningen berättigar dig, som varit bosatt i Sverige i minst 2 år, att söka studiemedel hos CSN – OBS detta gäller ej Sfi-delen av utbildningen.

Ansökan & urval
Om du är intresserad att söka, kontakta då studie- och yrkesvägledare på Sfi/Komuvx i kommunen där du bor – det är din kommun som avgör om du kan börja utbildningen. Du ansöker genom att fylla i en ansökan via ”Ansök här” knappen uppe till höger på denna webbsida. Efter du fyllt i ansökan kommer den att skickas till din hemkommun. Vi skickar en bekräftelse på din anmälan via e-post.

Sista ansökningsdag 30 april 2021!

OBS! Till ansökan bifogas följande:
Intyg/betyg från SFI
Personbevis, ändamål folkbokföring, högst 1 månad gammal
Ett registerutdrag ur Belastningsregistret (inget krav att bifoga ansökan direkt men bör ansökas om belastningsregistret direkt, i samband med ansökan)

För mer information om utbildningen kontakta:

Burlöv: syv.komvux@burlov.se

Svedala: maria.mogensen@svedala.se

Observera att utbildningen kommer att starta förutsatt att det finns tillräckligt många sökande.

Senast uppdaterad: