Yrkespaket Barn och Fritid (Burlöv/Svedala)

Vill du gå en yrkesutbildning som ger dig möjlighet att arbeta med barn och unga och samtidigt utveckla dina kunskaper i svenska? Då är det här utbildningen för dig! Efter avslutad utbildning kommer du kunna arbeta som exempelvis elevassistent i skolan, stödassistent inom LSS eller barnskötare i förskolan. Det finns mycket goda möjligheter till jobb för dig som har läst denna utbildning!

Utbildningen är en kombinationsutbildning som är tvåårig. Det första året studerar du i Burlöv och det andra året i Svedala. Eftersom utbildningen kombinerar praktiska inslag från yrket med språkutveckling och gymnasiekurser ger den dig möjlighet att både utveckla din yrkessvenska och yrkeskunskaper. 

Steg 1 i Burlöv, 21 augusti 2023 – 7 juni 2024 

Steg 2 i Svedala, augusti 2024 – juni 2025 

 

Vem kan söka utbildningen? 

 • Du som har betyg på SFI, kurs C. 
 • Du som är intresserad av att arbeta med barn och ungdomar. 
 • Du som kan studera på heltid. 
 • Du som kan göra arbetsplatsförlagt lärande (praktik) på heltid. 

Kurser som ingår
Steg 1: 

 • Kommunikation (100p) 
 • Lärande och utveckling (100 p) 
 • Etnicitet och kulturmöten (100p) 
 • Pedagogiska teorier och praktiker (100 p) 
 • Skapande verksamhet (100p) 
 • Orienteringskurs Yrkessvenska inom Barn och fritid (100 p) 
 • Orienteringskurs Arbetsmarknadskunskap (100 p)  
 • Orienteringskurs Digital kompetens (100 p) 
 • SFI, kurs D 
 • Svenska som andraspråk grund delkurs 1 – 2 beroende på progressionstakt 
 • Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) 6 veckor 

Steg 2: 

 • Pedagogiskt ledarskap (100 p) 
 • Barns lärande och växande (100 p) 
 • Människors miljöer (100 p) 
 • Pedagogiskt arbete (200 p) 
 • Hälsopedagogik (100 p) 
 • Specialpedagogik 1 (100 p) 
 • Specialpedagogik 2 (100 p) 
 • Grundläggande vård och omsorg (100p) 
 • Svenska som andraspråk grund delkurs 1-4 beroende på genomförda kurser i steg 1 
 • Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) 12 veckor 

Antagningskrav
Du som söker ska ha godkända betyg i SFI, kurs C . För att kunna fortsätta på steg 2 ska du ha klarat av alla gymnasiekurser i steg 1 samt SFI, kurs D. 

Utbildningskostnad
Utbildningen är kostnadsfri. Eventuella utgifter för studiebesök, kurslitteratur och transport står du som studerande själv för. Eventuella arbetskläder och skor lånas ut av skolan/praktikplatsen. Utbildningen berättigar dig, som har varit bosatt i Sverige i minst två år, att söka studiemedel hos CSN. Observera att detta inte gäller SFI-delen av utbildningen. 

Ansökan & urval
Om du är intresserad av att söka, kontaktar du en studie- och yrkesvägledare på SFI/Komuvx i kommunen där du bor. Det är din kommun som avgör om du kan påbörja utbildningen. Du ansöker genom att fylla i en ansökan via ”Ansök här”- knappen uppe till höger på denna webbsida. Efter att du har fyllt i ansökan kommer den att skickas till din hemkommun. Vi skickar en bekräftelse på din anmälan via e-post. 

Efter sista ansökningsdag kallas ett urval av de sökande till intervjuer. I samband med intervjun gör du även en skriftlig uppgift, där du motiverar varför du vill läsa utbildningen. 

Sista ansökningsdag 21 maj 2023! 

OBS! Till ansökan ska följande bifogas: 

 • Intyg/betyg från SFI 
 • Personbevis, ändamål folkbokföring, högst en månad gammalt 
 • Ett registerutdrag ur Belastningsregistret (inget krav att bifoga ansökan direkt men bör ansökas om i samband med ansökan) 

Information till sökandes hemkommun 

Beslut om IKE ska avse utbildningen i dess helhet, dvs ett beslut avseende steg 1 i Burlöv och ett avseende steg 2 i Svedala. 

För mer information om utbildningen kontakta: 

Burlöv: syv.komvux@burlov.se  

Observera att utbildningen endast kommer att starta om det finns tillräckligt många sökande. 

Senast uppdaterad: