Yrkespaket Försäljning och service – (Burlöv/Kävlinge)

Vill du gå en yrkesutbildning som ger dig möjlighet att arbeta med försäljning och service och samtidigt utveckla dina kunskaper i svenska? Då är det här utbildningen för dig! Efter avslutad utbildning kommer du kunna arbeta inom handeln med till exempel försäljning, marknadsföring eller kundservice. Det finns mycket goda möjligheter till jobb för dig som har läst denna utbildning!

Utbildningen är en kombinationsutbildning som pågår under två år. Det första året studerar du i Burlöv och det andra året i Kävlinge. Eftersom utbildningen kombinerar praktiska inslag från yrket med språkutveckling och gymnasiekurser ger den dig möjlighet att både utveckla din yrkessvenska och yrkeskunskaper. 

Steg 1 i Burlöv, 21 augusti 2023 – 7 juni 2024 

Steg 2 i Kävlinge, augusti 2024 – juni 2025 

 

Vem kan söka utbildningen? 

 • Du som har betyg på SFI, kurs C. 
 • Du som är intresserad av att arbeta med försäljning och service. 
 • Du som kan studera på heltid. 
 • Du som kan göra arbetsplatsförlagt lärande (praktik) på heltid. 

Kurser som ingår
Steg 1: 

 • Entreprenörskap (100p) 
 • Personlig försäljning 1 (100 p) 
 • Servicekunskap 1 (100p) 
 • Praktisk marknadsföring 1 (100 p) 
 • Branschkunskap inom handel (100p) 
 • Handel och hållbar utveckling (100p) 
 • Orienteringskurs Information och kommunikation (100 p) 
 • Orienteringskurs Arbetsmarknadskunskap (100 p) 
 • SFI, kurs D 
 • Svenska som andraspråk grund delkurs 1 – 2 beroende på progressionstakt 
 • Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) 6 veckor 

Steg 2: 

 • Information och kommunikation 1 (100 p) 
 • Personlig försäljning 2 (100 p) 
 • Servicekunskap 2 (100 p) 
 • Handel specialisering (100 p) 
 • Utställningsdesign 1 (100 p) 
 • Orienteringskurs Arbetsmarknadskunskap (100 p) 
 • Svenska som andraspråk grund delkurs 1-4 beroende på genomförda kurser i steg 1 
 • Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) 8 veckor 

Antagningskrav
Du som söker ska ha godkända betyg i SFI, kurs C. För att kunna fortsätta på år 2 ska du ha klarat av alla gymnasiekurser i år 1 samt SFI, kurs D. 

Utbildningskostnad
Utbildningen är kostnadsfri. Eventuella utgifter för studiebesök, kurslitteratur och transport står du som studerande själv för. Eventuella arbetskläder och skor lånas ut av skolan/praktikplatsen. Utbildningen berättigar dig, som har varit bosatt i Sverige i minst två år, att söka studiemedel hos CSN. Observera att detta inte gäller SFI-delen av utbildningen. 

Ansökan & urval
Om du är intresserad av att söka, kontaktar du en studie- och yrkesvägledare på SFI/Komvux i kommunen där du bor. Det är din kommun som avgör om du kan påbörja utbildningen. Du ansöker genom att fylla i en ansökan via ”Ansök här”- knappen uppe till höger på denna webbsida. Efter att du har fyllt i ansökan kommer den att skickas till din hemkommun. Vi skickar en bekräftelse på din anmälan via e-post. 

Efter sista ansökningsdag kallas ett urval av de sökande till intervjuer. I samband med intervjun gör du även en skriftlig uppgift, där du motiverar varför du vill läsa utbildningen. 

Sista ansökningsdag 21 maj 2023! 

OBS! Till ansökan ska följande bifogas: 

 • Intyg/betyg från SFI 
 • Personbevis, ändamål folkbokföring, högst en månad gammalt 
 • Ett registerutdrag ur Belastningsregistret (inget krav att bifoga ansökan direkt men bör ansökas om i samband med ansökan) 

Information till sökandes hemkommun 

Beslut om IKE ska avse utbildningen i dess helhet, dvs ett beslut avseende steg 1 i Burlöv och ett avseende steg 2 i Kävlinge.

För mer information om utbildningen kontakta: 

Burlöv: syv.komvux@burlov.se  

Observera att utbildningen endast kommer att starta om det finns tillräckligt många sökande. 

Senast uppdaterad: