Yrkespaket Försäljning och service – (Burlöv/Kävlinge)

Vill du gå en yrkesutbildning som ger dig möjlighet att arbeta med försäljning och service och samtidigt utveckla dina kunskaper i svenska? Då är det här utbildningen för dig! Efter avslutad utbildning kommer du kunna arbeta inom detalj- och partihandel med till exempel försäljning, marknadsföring, logistik eller kundservice. Det finns mycket goda möjligheter till jobb för dig som har läst denna utbildning!

         

Utbildningen är en kombinationsutbildning där SFI och Svenska som andra språk varvas med yrkeskurser. Utbildningen består av två steg; det första steget studerar du i Burlöv och det andra steget i Kävlinge. Eftersom utbildningen kombinerar praktiska inslag från yrket med språkutveckling och gymnasiekurser ger den dig möjlighet att både utveckla din yrkessvenska och yrkeskunskaper.

Steg 1 i Burlöv, 22 augusti 2022 – 9 juni 2023

Steg 2 i Kävlinge, augusti 2023 – juni 2024

Information till sökandes hemkommun

Beslut om IKE ska avse utbildningen i dess helhet, dvs ett beslut avseende steg 1 i Burlöv och ett avseende steg 2 i Kävlinge.

Vem kan söka utbildningen?

 • Du som har betyg på SFI, kurs C.
 • Du som är intresserad av att arbeta med försäljning och service.
 • Du som kan studera på heltid.
 • Du som kan göra arbetsplatsförlagt lärande (praktik) på heltid.

Kurser som ingår
Steg 1:

 • Entreprenörskap (100p)
 • Personlig försäljning 1 (100 p)
 • Servicekunskap 1 (100p)
 • Praktisk marknadsföring 1 (100 p)
 • Branschkunskap inom handel (100p)
 • Orienteringskurs Information och kommunikation (100 p)
 • Orienteringskurs Studiehandledning på modersmålet (100 p)
 • Orienteringskurs Arbetsmarknadskunskap (100 p)
 • Orienteringskurs Yrkessvenska Försäljning och service (50 p)
 • SFI, kurs D
 • Svenska som andraspråk grund delkurs 1 – 2 beroende på progressionstakt
 • Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) 8 veckor

Steg 2:

 • Information och kommunikation 1 (100 p)
 • Personlig försäljning 2 (100 p)
 • Servicekunskap 2 (100 p)
 • Logistik 1 (100 p)
 • Utställningsdesign 1 (100 p)
 • Orienteringskurs Arbetsmarknadskunskap (100 p)
 • Svenska som andraspråk grund delkurs 2-4 beroende på genomförda kurser i steg 1
 • Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) 8 veckor

Antagningskrav
Du som söker ska ha godkända betyg i SFI, kurs C . För att kunna fortsätta på steg 2 ska du ha klarat av alla gymnasiekurser i steg 1 samt SFI, kurs D.

Utbildningskostnad
Utbildningen är kostnadsfri. Eventuella utgifter för studiebesök, kurslitteratur och transport står du som studerande själv för. Eventuella arbetskläder och skor lånas ut av skolan/praktikplatsen. Utbildningen berättigar dig, som har varit bosatt i Sverige i minst två år, att söka studiemedel hos CSN. Observera att detta inte gäller SFI-delen av utbildningen.

Ansökan & urval
Om du är intresserad av att söka, kontaktar du en studie- och yrkesvägledare på SFI/Komvux i kommunen där du bor. Det är din kommun som avgör om du kan påbörja utbildningen. Du ansöker genom att fylla i en ansökan via ”Ansök här”- knappen uppe till höger på denna webbsida. Efter att du har fyllt i ansökan kommer den att skickas till din hemkommun. Vi skickar en bekräftelse på din anmälan via e-post.

Efter sista ansökningsdag kallas ett urval av de sökande till intervjuer. I samband med intervjun gör du även en skriftlig uppgift, där du motiverar varför du vill läsa utbildningen.

Sista ansökningsdag 15 augusti 2022!

OBS! Till ansökan ska följande bifogas:

 • Intyg/betyg från SFI
 • Personbevis, ändamål folkbokföring, högst en månad gammalt
 • Ett registerutdrag ur Belastningsregistret (inget krav att bifoga ansökan direkt men bör ansökas om i samband med ansökan)

För mer information om utbildningen kontakta:

Burlöv: syv.komvux@burlov.se

Observera att utbildningen endast kommer att starta om det finns tillräckligt många sökande.

Senast uppdaterad: