Yrkespaket Undersköterska (Burlöv/Svedala)

Vill du arbeta med människor som är i behov av omsorg, omvårdnad och stöd? Att arbeta som undersköterska inom vården är ett omväxlande, roligt och värdefullt arbete där du träffar många människor med olika behov. Sverige har ett stort behov av fler duktiga undersköterskor vilket gör att arbetsmöjligheterna efter avslutad utbildning är goda.

Du lär dig om hälsa, medicin, pedagogik och psykologi och om människors olika behov. I utbildningen ingår moment där du tränar språk i verkliga situationer samt de yrkeskunskaper som krävs för ett framtida arbete som undersköterska.

Utbildningen, som består av tre steg, är en kombinationsutbildning som ger dig möjligheter att kombinera kurser inom vård och omsorg med fortsatta studier i svenska. I utbildningen ingår praktik på en arbetsplats. Det första steget läser du i Burlöv och de sista två stegen läser du i Svedala.

Steg 1 i Burlöv, 22 augusti 2022 – 9 juni 2023

Steg 2 i Svedala, augusti 2023 – juni 2024

Steg 3 i Svedala, augusti 2024 – juni 2025

Information till sökandes hemkommun

Beslut om IKE ska avse utbildningen i dess helhet, dvs ett beslut avseende steg 1 i Burlöv och ett avseende steg 2 och 3 i Svedala.

Kurser som ingår
Steg 1:

 • Anatomi och fysiologi 1 (50 p)
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (100 p)
 • Omvårdnad 1 (100 p)
 • Social omsorg 1 (100 p)
 • Samhällskunskap 1a1 (50 p)
 • Orienteringskurs Digital kompetens (100 p)
 • Orienteringskurs Yrkessvenska vård (100 p)
 • Orienteringskurs Arbetsmarknadskunskap (150 p)
 • Orienteringskurs Anatomi (50p)
 • SFI, kurs D
 • Svenska som andraspråk Grund 1–2 beroende på progressionstakt
 • Arbetsplatsförlagt lärande: 8 veckor

Steg 2:

 • Orienteringskurs Digital kompetens (100 p)
 • Gerontologi och geriatrik (100 p)
 • Hälso- och sjukvård 1 (100 p)
 • Psykiatri 1 (100 p)
 • Psykologi 1 (50 p)
 • Svenska som andraspråk Grund delkurs 1-4 beroende på genomförda kurser i steg 1
 • Arbetsplatsförlagt lärande: 10 veckor

Steg 3:

 • Anatomi och fysiologi 2 (50 p)
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (100 p)
 • Hälso- och sjukvård 2 (100 p)
 • Omvårdnad 2 (100 p)
 • Psykiatri 2 (100 p)
 • Social omsorg 2 (100 p)
 • Svenska som andraspråk 1 (100 p)
 • Vård och omsorg – specialisering (100 p)
 • Orienteringskurs Arbetsmarknadskunskap (100 p)
 • Arbetsplatsförlagt lärande: 8 veckor

Vem kan söka utbildningen?

Du som har betyg på SFI, kurs C.

Du som är intresserad av att arbeta inom vård

Du som kan studera på heltid.

Du som kan göra Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) på heltid.

Antagningskrav
Du som söker ska ha godkända betyg i SFI, kurs C. För att kunna fortsätta på steg 2 ska du ha betyg på alla gymnasiekurser i steg 1 samt SFI, kurs D.
Alla antagna behöver visa ett registerutdrag ur Belastningsregistret.

Utbildningskostnad
Utbildningen är kostnadsfri. Eventuella utgifter för studiebesök, kurslitteratur och transport står du som studerande själv för. Eventuella arbetskläder och skor lånas ut av skolan/praktikplatsen. Utbildningen berättigar dig, som varit bosatt i Sverige i minst två år, att söka studiemedel hos CSN. Observera att detta inte gäller SFI-delen av utbildningen.

Ansökan & urval
Om du är intresserad att söka, kontaktar du en studie- och yrkesvägledare på SFI/Komvux i kommunen där du bor. Det är din kommun som avgör om du kan påbörja utbildningen. Du ansöker genom att fylla i en ansökan via ”Ansök här”- knappen uppe till höger på denna webbsida. Efter du har fyllt i ansökan kommer den att skickas till din hemkommun. Vi skickar en bekräftelse på din anmälan via e-post.

Efter sista ansökningsdag kallas ett urval av de sökande till intervjuer. I samband med intervjun gör du även en skriftlig uppgift, där du motiverar varför du vill läsa utbildningen.

Sista ansökningsdag 30 april 2022!

OBS! Till ansökan ska följande bifogas:

 • Intyg/betyg från SFI
 • Personbevis, ändamål folkbokföring, högst en månad gammalt
 • Ett registerutdrag ur Belastningsregistret (inget krav att bifoga ansökan direkt men bör ansökas om i samband med ansökan)

För mer information om utbildningen kontakta:

Burlöv: syv.komvux@burlov.se

Observera att utbildningen endast kommer att starta om det finns tillräckligt många sökande.

Senast uppdaterad: