Yrkes-SFI bussförare. Kombinationsutbildning med stödjande insatser

Yrkes-sfi för buss är en yrkesutbildning mot buss som förstärks med Yrkes-sfi med målsättning att klara Transportstyrelsens krav för uppkörning till D-körkort. Två statliga verk styr utbildningen.  Skolverket genom kursplaner och Transportstyrelsen reglerar yrkeskompetensutbildningen.

Jobba som bussförare

Som bussförare kan du jobba på många olika sätt och du är en uppskattad person bakom ratten. 

Du kan köra linjetrafik eller beställningstrafik, jobba fast eller extra, vara egen företagare eller anställd. Du kan köra storstad, landsbygd eller utomlands, jobba på dagen eller natten, köra korta eller långa turer, köra olika sträckor eller samma – valet är ditt! Det behövs redan nu och framöver många fler bussförare. 

Kurser

• SFI kurs D
• Orienteringskurs, 200 poäng mot yrkessvenska
• Persontrafik, 200 poäng
• Yrkestrafik 1, 300 poäng
• Persontransporter specialisering, 100 poäng
• Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 15%.
• Yrkeskompetensbevis läggs in i utbildningen

Utbildningens längd
Utbildningen är 37 veckor, men kan variera något beroende på hur långt du kommit i din språkutveckling.

Vem får söka?
Du ska vara 24 år. Du ska ha svenskt B-körkort, minst ett godkänt betyg på SFI kurs C, körkortstillstånd grupp 3 från Transportstyrelsen.

Ansökan & Urval
Ansökan gör du via en digital webbansökan som du hittar på www.yrkessfiskane.se. Vid fler sökande än platser kommer det att göras ett urval.  Bifoga betyg, körkortstillstånd grupp 3 samt kopia på B-körkort.  

Kursstart: Utbildningen startar 8 januari 2024.  Ansökan är öppen 4 september—30 oktober.

Plats: Sjöbo utbildningscentrum Verkstadsgatan 2a, Sjöbo

Vill du veta mer? Kontakta: marie.ridell@sjobo.se , marie.hakansson@sjobo.se Läs mer på www.yrkessfiskane.se

Senast uppdaterad: