Yrkesvux med sfi

Yrkesvux med sfi är ett spår inom Yrkes-sfi i Skåne med yrkesutbildning med gymnasiala yrkeskurser. Kommunen är huvudman för yrkesdelen och ansvaret för sfi ligger hos en kommun eller en folkhögskola. Undervisningen inom yrkes är pedagogiskt  integrerad och sker på samma plats. Läs mer om utbildningarna på höger sida.

 

Senast uppdaterad: