Yrkes-sfi för vård och omsorg (Ystad)

Vill du arbeta inom vården i nära relation med andra människor? Då är det här utbildningen för dig! Efter avslutad utbildning kommer du att kunna arbeta inom bland annat hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller med personer som har funktionsnedsättning. Inom vård och omsorg finns det goda möjligheter till jobb!

Utbildningen är uppdelad i två steg. Efter det första steget är du utbildad till att kunna arbeta som vårdbiträde och har grundläggande kompetens för att arbeta inom vård och omsorg. Efter det andra steget kan du arbeta som undersköterska och får ett diplom från Vård- och Omsorgscolleges. Hela utbildningen är på heltid.

Arbetet innebär att du ibland kommer att arbeta på oregelbundna tider, till exempel tidiga morgnar, sena kvällar och helger. Det finns mycket goda chanser till jobb för dig efter avlutad utbildning.

Kurser som ingår:

Steg 1
Sfi D
Vård- och omsorgsarbete 1 (APL)                         200p
Hälsopedagogik                                                    100p
Orienteringskurs (att arbeta i Sverige)                  100p
Svenska som andra språk (grund)                        300p
Etik och människans livsvillkor                             100p
Medicin 1                                                              150p
Psykiatri 1                                                            100p
Specialpedagogik 1 (APL)                                   100p
Psykologi 1a1                                                        50p

OBS! för att kunna fortsätta till steg 2 skall du ha godkända betyg i alla ämne i steg 1.

Steg 2
Svenska som andraspråk (grund)                        300p
Orienteringskurs (Svenska samhället)                 100p
Samhälle 1a1                                                       50p
SVA1                                                                    100p
Vård- och omsorgsarbete 2                                 150p
Äldres hälsa (APL)                                               200p
Vård och omsorg vid demenssjukdom (APL)      100p
Gymnasiearbetet (APL)                                       100p

Ekonomi:
Du kan söka till CSN för 50 % under tiden du studera sfi och efter avslutad sfi upp till 100 %.

Vem får söka?
Du ska ha godkända betyg i sfi C. Du behöver inte ha någon erfarenhet av att arbeta i vården, men du måste ha ett genuint intresse av att arbeta inom vårdsektorn.

Ansökan & Urval
Fyll i en ansökan via ”Ansök här” knappen uppe till höger på denna websida. Efter du fyllt i ansökan kommer den att skickas till din hemkommuns sfi och utbildningsanordnare. Vi skickar en bekräftelse på din anmälan via e-post.

OBS! Till ansökan bifogas följande:

  • Intyg/betyg från sfi
  • Personbevis, ändamål folkbokföring, högst 1 månad gammt

För mer information kontakta
Sara Persson, studie- och yrkesvägledare via e-post: sara.persson@ystad.se eller telefon: 0411-577043
Maria Wejnor, lärare vård och omsorg, via epost maria.wejnor@edu.ystad.se

Alena Langhals, rektor, på 0709-477476 via epost alena.langhals@ystad.se

VÄLKOMMEN IN MED DIN ANSÖKAN!

Senast uppdaterad: